bannerPos

Hærdet i 140 år

Produktchef Jesper Svendsen fra Kverneland DK viser nogle af de kundeefterspurgte egenskaber fra I-Plough’en, som er blevet overført til S-serie-ploven, der afløser EG-serien. Det gælder blandt andet det større landhjul, som roterer ved vendingerne. Fotos: Erik Hansen

Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
24-08-2019 16:07
Kverneland markerer jubilæum med nyheder og opgraderinger af en række af koncernens kendte produkter.

I 1879 tændte Ole Gabriel Kverneland essen og slog de første slag med hammeren i sin smedje i Klepp i Norge. Ved at hærde jernet fik han skabt en plov, som var lettere at trække for hestene hos de lokale bønder.

Her 140 år senere er den særlige hærdning fortsat et afgørende moment i de 5.000 Kverneland-plove, som årligt fremstilles af de 500 medarbejdere på fabrikken i samme by ved Stavanger. Hærdningen gør plovlegemet både stærkt og med en mindre vægt, som dermed fortsat gør plovene lettere at håndtere for nutidens trækkraft.

Plovstålet hærdes på en måde, så rammerøret på de liftophængte plove kun har en ståltykkelse på 6 millimeter, og de halvbugserede store plove på 8 millimeter, hvor godstykkelsen på andre fabrikater er på 12-14 millimeter.

Spændende plovdetaljer

- Det gør plovene mere elastiske og spændstige både i arbejdet og med hensyn til belastninger i jorden og under vendingerne, påpeger produktchef Jesper Svendsen, Kverneland DK, der i denne uge sammen med sine kolleger i Norge, overfor næsten 100 landbrugsjournalister, præsenterede en række nyheder og opgraderinger af Kverneland-produkterne forud for den kommende Agritechnica-messe og i anledning af Kvernelands 140-års jubilæum.

Blandt andet har EG-vendeplovene hentet flere detaljer fra den Isobus-styrede I-Plough, som Kverneland præsenterede på Hannover-messen for fire år siden. Forplovene kan nu justeres centralt, så indstillingen er ens for begge forplove ved ét greb.

EG-vendeplovene fra tre til syv furer, som nu har fået modelbetegnelsen S-plove, har desuden fået nyt transportsystem og et større landhjul, som roterer i stedet for at vippe i forbindelse med vendingen.

Endelig bliver alle Kverneland-plovene nu monteret med en 7 cm højere plovås, som sikrer bedre gennemgang af vanskelige afgrøder som eksempelvis høje efterafgrøder.

Derudover kan plovene nu købes med en højere Krop 38-muldplade til dybere pløjning. Den eksisterende Krop 28, som danske landmænd foretrækker, fås uændret til plovene.

Flere plove

Selv om trenden går i retning af mindre pløjning, frygter Kverneland-folkene ikke for fremtiden. Faktisk er der her i jubilæumsåret planer om en udvidelse af den norske fabrik for at kunne leve op til den stigende efterspørgsel ud over den nuværende fabrikskapacitet på 25.000 nye plove årligt.

- I takt med færre pesticider til ukrudtsbekæmpelse er korrekt pløjning af arealerne et vigtigt virkemiddel. Måske ikke hvert år, men som en del af planteavlernes strategi. Derfor oplever vi også en stigende interesse for Ecomat-plovene til skrællepløjning umiddelbart efter høst for at få vendt jorden og skåret ukrudtsrødder effektivt over, nævner Jesper Svendsen.

Han fortæller, at Kverneland DK forventer et salg i år på mindst samme niveau som i fjor, hvor danske kunder købte 160 nye Kverneland-plove.

Intelligente harver

Indenfor harverne, der fremstilles på Kverneland Group’s franske fabrik, kommer der også nyt på Agritechnica. Det drejer sig om Enduro-dybdeharverne, som kan arbejde ned til 35 centimeters dybde. Og som i Pro-udgaven kan justeres via Isobus med mindre eller mere vægt på de nye rollers. Disse harver afløser CLC-stubharveserien.

Fjedertandsmodellen Turbo 6500 T fås nu med Isobus, hvor alle harvens funktioner styres fra terminalen i førerkabinen, og hvor alle data også opsamles. Harven er udstyret med følere, så den automatisk hæves ved store belastninger, eksempelvis ved for hårde krængninger. Arbejdsdybden er fra 3 til 20 centimeter.

Indenfor såteknik kommer der nu en S-version af E-drill rotorharvesættet med todelt tank. Dermed kan maskinen tilsætte gødning ved såningen, ligesom der for eksempel kan vælges at så både korn og frøgræs samtidig.

Stor sprøjte

En stor nyhed er i bogstaveligste forstand I-Xtrack T6-trailersprøjten, som fås med tankstørrelser fra 5.200 liter og op til 7.600 liter. Den centralmonterede bom kan fås i op til 40 meters bredde.

Allerede i den kommende uge kan den nye trailersprøjte ses på dansk grund – ved Kverneland DK i Kerteminde.

Fra Kvernelands danske fabrik, hvor der fremstilles skårlæggere og river, blev de mange maskinskribenter også præsenteret for nyheder i det ustadige vestnorske vejrlig. Det gælder en 8,75 meter bred skårlæggerversion, model 5387 MT, som afløser for Kverneland 5090 butterfly-udgaven og en Vicon-siderive med to rotorer.

erik@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 28

Én guldmedalje og 39 sølvmedaljer i Hannover

John Deere løber sammen med Joskin med den eneste guldmedalje, der er uddelt til den kommende Agritechnica-udstilling i november. Danske Samson får sølv for en NPK-sensor.

Afventende stemning på svinemarkeder

Den fornyede fremgang i eksporten af svinekød til Kina har skabt en afventende stemning på de europæiske markeder, lyder det fra Danish Crown. I denne uge er noteringen uændret.

Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Vestjyllands Andel køber op i grovvarefirma

Vestjyllands Andel overtager 75 procent af aktiemajoriteten i grovvareselskabet Adival.

L&F: Der skal flere penge til jordfordeling

Den pulje, som forligspartierne bag tørkepakken er blevet enige om at afsætte til jordfordeling, er en start, men for lille, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

En bred politisk aftale mellem regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken bliver startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. 150 mio. kroner er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.
Side 1 af 1636 (32717 artikler)Prev1234567163416351636Next