bannerPos

Nem og præcis indsåning

At spredevingerne er mere nænsomme ved gødningskornene, oplever traktorfører Henrik Johnsen ved, at der simpelthen lander mindre støv på maskinen og på traktoren. Foto: Bøje Østerlund

AF: BØJE ØSTERLUND

07-11-2020 15:24
Traktorfører Henrik Johnsen på Førslev Gods kan lettere holde sin traktor ren med godsets nye Sulky X40+. – Det støver mindre, siger han om spredevingernes behandling af gødningskornene.

På Førslev Gods er det traktorfører Henrik Johnsen, der med en John Deere 6930 traktor, forestår udkørslen af gødning med den nye Sulky X40+ gødningsspreder. Efter en hurtig instruktion og igangsætning af maskinen, er han på kort tid blevet fortrolig med den avancerede gødningsspreder.  

- Med de mængder, vi udbringer pr. hektar, behøver vi ikke at sætte sække af i marken og have en læsser med derud. Jeg kører hjem og tanker hver gang. Det kan sagtens lade sig gøre, når der som regel kun er tale om at sprede mellem 100 og 200 kilo pr. hektar, siger den erfarne traktorfører.

Indsåningen foregår nemt ved hjælp af en såkaldt »rysteprøve«.

- Det er meget simpelt. Man hælder en portion gødning ned i plastæsken og ryster den, indtil granulaterne har fordelt sig efter størrelse. Disse værdier, samt gødningstypen og såmænd også en værdi for gødningens »svæveevne« gennem luften, den ønskede arbejdsbredde og så videre taster jeg ind i den app, jeg har på telefonen. Herved fremkommer indstillingen, som jeg foretager på traktorens Isobus skærm, og så er det bare at køre.

Skånsom ved gødningskornene

Gødningskornenes størrelse og -styrke er naturligvis vigtige for udbringnings kvalitet og den præcision, der kommer ud af det. Hos Førslev indkøbes der generelt såkaldt kvalitetsgødninger, der opfylder disse krav.

- Maskinen betyder nu også noget. Jeg har da bemærket, at Sulky-gødningssprederen ikke er så hård ved gødningskornene. Med tidligere maskiner har der været meget mere støv, der sætter sig på traktoren og maskinen, og det må jo skyldes, at spredevingerne på denne her maskine ikke knuser gødningskornene så meget, fortæller Henrik Johnsen.

Sulky X40+ maskinens spredeteknologi arbejder med dobbelt overlapning i modsætning til andre maskiner, hvor spredeskiverne er konstrueret til firedobbelt overlapnings og derfor skal sende gødningskorne afsted med endnu større fart. Hvor dobbelt overlapning i princippet skal sende gødningskorn, der skal længst, ud på 36 meter, kræver en firedobbelt overlapning en lufttur på 72 meter.

To sæt spredetallerkner  

Den effektive arbejdsbredde og dermed også funktionen af kantspredningsudstyret beror blandt andet på gødningsstrømmens nedfaldspunkt på spredeskiven og den acceleration af gødningskornene, spredevingen forårsager.

På Førslev har man valgt at have to sæt spredetallerkner med hver sin faste placering af spredevingen. Det skyldes, at netop svovlsur ammoniak ikke lader sig sprede ud på 36 meter, hvis det skal foregå hensigtsmæssigt, og det hele ikke bliver til støv.

- Fremfor at skulle løsne og flytte spredevingerne på spredetallerkenen, har vi valgt at have to sæt spredetallerkner. Det tager kun et par minutter og er hurtigere end at skulle flytte vingerne på spredetallerkenerne, forklarer Henrik Johnsen.

 

Nye tilskudsmuligheder til energioptimering på landbrugsbedrifter

I første kvartal af 2021 bliver det igen muligt at søge tilskud til at gennemføre energibesparende tiltag i virksomheder. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsens nye erhvervspulje, som afsætter 605 millioner kroner i tilskud til energieffektiviseringer i det kommende år.

Vandets pH betyder overraskende meget for midlernes effekt

- Det er en øjenåbner at se, hvad regulering af sprøjtevandets hårdhed betyder for virkning af midlerne. Det kan for eksempel reducere forbruget af glyphosat, fortæller planteavlskonsulent Bente Andersen.

Vores klimaregnskab understreger behovet for grøn omstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er begyndt at inddrage landbrug, skovbrug og affald i sit klimaregnskab. Det tegner et knapt så grønt billede af kommunen, der er i dialog med landbruget for at indfri sit mål om at blive 100 procent fossilfri i 2040.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.
Side 1 af 1984 (39678 artikler)Prev1234567198219831984Next