Sprøjtespecialist: Én dyse kan klare alle sprøjtninger

Der kan spares både tid, penge og unødig belastning af miljøet, hvis man som landmand nøjes med at bruge vinklede kompaktdyser til så godt som alle sprøjtninger, fortæller Hans Thostrup, teknisk rådgiver hos LMO.

Selv om hylderne hos de store sprøjteforhandlere bugner med dyser i alskens farver, størrelser og udformninger, så er det som landmand muligt at nøjes med bare én enkelt dyse, næsten uanset hvad der skal sprøjtes i marken.

Det fortæller Hans Thostrup, teknisk rådgiver hos LMO, der er en af landets mest kyndige sprøjteeksperter i en pressemeddelelse.

- Gennem mange praktiske erfaringer kan vi se, at den vinklede 03-kompaktdyse giver det bedste resultat for landmanden. Der er bedre nedtrængning i afgrøden, og der er en større chance for bedre virkning ved eksempelvis lodrette græsser, siger Hans Thostrup, der står bag en lang række sprøjtedemonstrationer over det meste af landet.

- Derudover slipper man også for at skulle forholde sig til flere forskellige dyser afhængig af opgaven – med den vinklede kompaktdyse handler det bare om at have styr på tryk, hastighed og omdrejninger på traktoren, fortæller han.

Skråt rammer bedst

Hvor almindelige dyser langt hen ad vejen sprøjter dråberne lodret ned, sprøjter de vinklede kompaktdyser derimod skråt – med en 30 graders vinkel fremad og bagud - ind på planterne og stænglerne. Og det giver bedre effekt og klart bedre afdriftsreduktion end andre dyser, lyder det fra Hans Thostrup.

- Forestil dig, at du skal sprøjte en knappenål, der stikker op fra jorden. Når dråberne falder lodret ned, lander de for så vidt muligt på en vandret flade, hvilket her vil være nålehovedet. Ved at sprøjte med en vinkel fra siden, øger vi chancen for at dække en større del af selve nålen – altså stænglerne på marken. Det er det samme princip, siger Hans Thostrup og peger på, at det især vil give en ekstra gevinst på enkimbladede planter.

- Tokimede ukrudtsplanter åbner op og tager fint imod de lodrette dråber. Men de enkimbladede såsom græsser kommer bare op med en spids, og der er det nødvendigt med en anden dyse.

Ingen dyser er ulovlige – men…

Den vinklede kompaktdyse findes hos både Hardi, Lechler og Albuz. Alle er godkendte til at overholde de nye lovmæssige krav til afdriftsreduktion på henholdsvis 75 pct. og 90 pct.

- Hvis vi bruger dyser, der lever op til kravet om 90 pct. afdriftsreduktion, kan vi få lov til at behandle op til 2 meter fra vandløb og 1 meter fra paragraf 3-områder. Det er en god mulighed, som vi bør udnytte. Det kræver bare, at man sænker motoromdrejningerne, så trykket er 1,5 bar, og at man behandler maksimalt 50 cm over afgrøden, siger Hans Thostrup.

Han afliver samtidig en sejlivet myte blandt danske landmænd: Nemlig at nogle dyser er ulovlige.

- Nej. Der er ingen dyser, der er decideret ulovlige. Men hvis vi gerne vil have den ekstra tilladelse, der ligger i at behandle tæt på vandløb og paragraf 3-områder, så kræver det altså, at man bruger en dyse med 90 pct. afdriftsreduktion. Og det kan den vinklede kompaktdyse imødekomme uden problemer.

Gavner miljøet

Hans Thostrup peger også på, at der er kontante gevinster for miljøet ved brug af den vinklede kompaktdyse.

- Afdriften og fordampningen bliver betydeligt mindre ved at sprøjte med den vinklede dyse, og det i sig selv giver en mindre unødig spredning. Derudover bør man også have LED-lys på sin sprøjte, så man kan køre om natten frem for dagen. Det giver rigtig mange sprøjtetimer og belaster samtidig miljøet mindst muligt, fortæller han.

Læs også