Entreprenør skred efter bare en enkelt oprensning af problemfyldt vandløb

Formand for Værebro Ålaug, Søren Vestergaard, ærgrer sig over, at Egedal Kommune kun så på pris, da de i foråret efter et offentligt udbud valgte entreprenør til at oprense Værebro Å. Et vandløb, der på landbrugsarealer nordvest for København har forårsaget store oversvømmelser i mere end et årti.

Kun én enkelt, sølle grødeskæring skulle der til. Så sprang den eksterne entreprenør, som Egedal Kommune nordvest for København ellers lige havde hyret til at rense op og sikre gennemstrømning i Værebro Å, fra.

Dermed er kommunen slået tilbage til start i kampen om at få løst de massive problemer i åen, som i årevis har været årsag til oversvømmelser, forsumpning og dermed til stor gene for områdets mange landmænd.

Entreprenøren, WP Værktøj/Vandpleje, der i foråret vandt det offentlige EU-udbud, havde fejlvurderet opgaven, oplyste Egedal Kommune i sidste måned i en pressemeddelelse. Dermed bliver det igen kommunen selv, der, via sin egen båd, kommer til at stå for oprensningen af vandløbet resten af året. En oprensning, der altså igennem mere end et årti langt fra har kunnet løse problemerne.

 

Ålaugsformand skuffet

Formand for Værebro Ålaug, landmand Søren Vestergaard, er fortørnet over situationen. Med sit udløb ikke langt fra landets hovedstad er han ikke bleg for at kalde åen for det mest »bybelastede vandløb i Danmark«.

- Vi har været voldsomt, voldsomt plaget af ekstremt store oversvømmelser. Sidste år toppede det med 154 dage med oversvømmelser. Det er temmelig meget. Når vi for eksempel op på 180 dage, så taler vi altså om en permanent sø. Sidste år havde vi en å, der på et sted, hvor den skulle være fem-seks meter bred, der var den én kilometer bred, siger han.

Han fortæller, at selv i år, hvor tørken ellers har sat sit massive aftryk på hele landet, så har der været oversvømmelser i Værebro Å. Det var der i juni.

- Det er kun blevet værre og værre. Også selvom vi har brugt adskillige hundredtusindvis af kroner på rapporter og konsulentundersøgelser på at finde ud af, hvad problemet er. Vi har holdt utallige møder med kommunen om det her. Både med forvaltning og politikere, men der er bare ikke sket noget, siger Søren Vestergaard, der dog så ellers fik håbet op om nye tider i år, da kommunen endelig besluttede sig for at lade en ekstern entreprenør tage opgaven med grødeskæring frem for kommunen selv.

Opgaven blev således sendt i udbud efter det kommunalvalg, som blev afholdt sidste år. Dermed kunne situationen, hvor Egedal Kommune kontrollerer sig selv for, om grødeskæringen i Værebro Å er udført tilstrækkeligt, også undgås.

 

Skidt valg

At valget så faldt på WP Værktøj/Vandpleje er utroligt ærgerligt, forklarer Søren Vestegaard.

Det er ikke lykkedes for Effektivt Landbrug at få kontakt til firmaet gennem de telefonnumre, som firmaet via diverse søgehjemmesider er associeret med. Firmaet har ikke – det fremgår i hvert fald ikke af en internetsøgning – nogen hjemmeside og er listet op som en enkeltmandsvirksomhed.

Det lille firma underbød det store firma Hededanmark, der også havde budt ind på opgaven, om grødeskæring i Værebro Å. Ifølge Søren Vestergaard var tilbuddet fra Hededanmark kvalitetsmæssigt langt bedre. Lodsejernes input var her blevet hørt. I tilbuddet fra Hededanmark havde man ifølge Søren Vestergaard taget højde for, at man ikke kan køre med tunge maskiner i den meget bløde jord omkring åen.

- Kommunen havde ingen krav stillet til hvilke typer maskiner, der skulle anvendes i sit udbudsmateriale, og så kommer der i stedet en entreprenør ind, som overhovedet ikke er klædt på til opgaven. Der er blevet lejet en gravemaskine, som man har monteret en mejekurv på, og så har man troet, at man kunne løse opgaven. Men det kan man ikke. Havde det været så simpelt, så var der nok også andre, der havde tænkt det.

- Og lige netop det havde vi jo for pokker også informeret Egedal Kommunes forvaltning og politikere om. Men det valgte man fuldstændigt at overhøre, siger Søren Vestergaard, der fortæller at med årets tørre vejr kunne entreprenøren simpelthen ikke have fået bedre forhold til at arbejde nær vandløbet, end hvad der ellers er set i de sidste mange år.

 

Skulle tage pris

Fra Bo Vesth (V), teknik- og miljøudvalgsformand i Egedal Kommune, lyder det, at kommunen som det offentlige udbud var udformet, var nødt til at tage det billigste tilbud.

- Han (WP Værktøj/Vandpleje, red.) har påtaget sig en opgave, som han ikke kunne løfte. Han har ikke været klar over, hvad det var, som han gik ind i. Og da vi lavede et udbud, der alene gik på pris, så har vi ikke kunnet gøre andet end at tjekke, om han levede op til de konditioner, som der stod i udbuddet. Og det gjorde han.

- Vi tog også referencer på ham, om han overhovedet havde prøvet at skære før, og det havde han. Men et vandløb som Værebro Å med de problemstillinger, som der er, har han nok aldrig prøvet før. Ådalene har jo ikke været tørre i de sidste mange år, og så har han jo ikke kunnet køre med de maskiner derude. Han har simpelthen ikke taget det seriøst nok, siger Bo Vesth, der overtog teknik- og miljøudvalgsformandsposten i Egedal i januar.

Men skulle I ikke have tænkt på det, da I lavede udbuddet?

- Udbuddet var udformet på pris, og så skulle vi tage ham, hvis han levede op til de konditioner, der var, lyder det fra Bo Vesth, der oplyser, at tilbuddet fra WP Værktøj/Vandpleje ikke lå »markant« under de andre tilbud, som var kommet.

Egedal Kommunes teknik- og miljøudvalg mødes igen efter sommerferien, hvor man vil prøve at finde ud af, hvordan opgaven med grødeskæring i Værebro Å skal løses. Indtil da bliver det altså den båd, kommunen selv har brugt de sidste mange år, som skal rense op i Værebro Å. Åen bliver renset tre gange årligt med start midt i juni.

- Men der er ingen tvivl om, at vi gerne vil prøve noget andet, siger Bo Vesth, der er enig i, at det ikke er en holdbar situation, at Egedal Kommune skal kontrollere sit eget arbejde med grødeskæring i Værebro Å, som det hidtil har været tilfældet.

 

Hededanmark er klar

Fra Hededanmark lyder det fra kommunikationsdirektør Anders Lehmann, at virksomheden stadigvæk er klar til at løfte opgaven med oprensning af Værebro Å. Virksomheden afventer nu, hvad politikerne i Egedal Kommune kommer frem til, når de mødes efter sommerferien.

- Men det er sådan, at vi altid er interesseret i arbejde. Vi har i forvejen et godt samarbejde med Egedal Kommune omkring den grønne pleje. Vi respekterer dog selvfølgelig, at Egedal Kommune selv kommer frem til, hvordan de mener, at opgaven skal løses, siger Anders Lehmann.

Fra Søren Vestergaard lyder det, at Hededanmark anvender entreprenører, der har det rigtige grej, altså maskiner, der kan køre på blød bund.

- Det er maskiner, der nærmest kan køre på vand. Lette maskiner med kæmpeundervogn. De kan køre, hvor vi andre ikke kan gå med gummistøvler. De vil kunne arbejde sig igennem området uden problemer, siger ålaugsformanden.

Værebro Å

·  Vandløb med udspring i Smørmosen sydvest for Bagsværd. Vandløbet løber vestpå med udløb i Roskilde Fjord.

·  Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune besluttede i 2015, at udlicitere opgaven med at skære grøde og sikre vandgennemstrømning i den 19 kilometer lange del af Værebro Å, der løber gennem kommunerne Egedal, Ballerup, Roskilde og Frederikssund.

·  Opgaven blev sendt i offentligt EU-udbud i februar i år. 8. juni i år meldte Egedal Kommune ud, at det private firma WP Værktøj/Vandpleje vundet udbuddet og overtaget opgaven frem til 2022. I alt tre årlige grødeskæringer, med start i midt juni, havde firmaet forpligtiget sig til.

Læs også