Minkformand: Svært at starte produktion igen trods rimelig dvaleordning

En såkaldt dvalemodel i den politiske aftale om erstatning til minkavlerne åbner for at producere pels igen i 2022. Kun et fåtal vil benytte sig af muligheden, vurderer Danske Minkavleres formand.

Formanden for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, er positiv overfor, at forligspartierne (regeringen, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre og Liberal Alliance) bag aftalen om erstatning til minkavlerne og følgeerhverv vil etablere en såkaldt dvalemodel, som skal hjælpe de minkavlere, der har mod på at starte produktion igen i 2022, økonomisk.

Tage Pedersen betegner umiddelbart modellen som »rimelig«, fordi avlerne kan blive kompenseret for deres faste omkostninger i dvaleperioden. Men modellen får ikke nogen stor betydning, vurderer han.

- Det er en mulighed for at komme i gang igen, hvis det er det, man brænder for. Men det er ikke noget, jeg vil anbefale nogen. Det bliver for svært efter min mening. Vi (i minkbranchen, red.) har været stærke, fordi vi har haft en masse følgeindustrier og andelsselskaber til at binde det hele sammen – Kopenhagen Fur, pelserier, fodercentraler, osv. Og de er jo væk, siger Tage Pedersen, og tilføjer:

- Så nu er det jo et barmarksprojekt, hvor hver mand står for det hele selv. Så det er ikke bare lige. Og det er svært at konkurrere mod de store produktionslande som Polen og Kina i sådan en situation.

Har du hørt, om nogen vil i gang igen?

- Jeg kender ikke nogen. Men jeg kan høre, at Rasmus Jarlov (erhvervsordfører for Konservative, red.) kender en hundred stykker. Han må jo kende mere til erhvervet, end jeg gør, siger Tage Pedersen, og tilføjer:

- Jeg tror, at der vil være nogle få stykker, der vil starte, men jeg tror ikke, at det bliver mange.

Tage Pedersens umiddelbare kommentar til den politiske aftale er:

- De ydre rammer ser fornuftige ud. Men fordi at rammerne er okay, betyder det ikke nødvendigvis, at vi får en okay erstatning, men det håber jeg, at vi gør, og det tror jeg også, at vi gør. Men aftalen skal først udmøntes i nogle bekendtgørelser, og så skal der laves taksationskommissioner, og man skal ud at besøge de første minkfarme og se, hvordan man vil erstatte tabene. Så det bliver en fuldstændig individuel erstatning fra farm til farm. Og så længe vi ikke har resultatet af dét, kan vi ikke se, om det er en fair erstatning. Men det tror jeg og håber på, at det er.

Hvad skal der ske med jeres forening, Danske Minkavlere?

- Den kører, indtil vi er færdige med at afvikle Kopenhagen Fur (de danske pelsdyravleres afsætningsselskab, red.) og har det hele på plads. Og det er vi i slutningen af 2022 eller engang i 2023. Der bliver det hele afviklet.

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 75 76 96

 

Det får minkavlerne i erstatning

  • Op mod 1,8 - 2,8 mia. kr. i direkte erstatning for de mink, der blev aflivet i 2020 uden at blive pelset
  • 8,9 mia. kr. i erstatning for tab af fremtidigt indkomstgrundlag og erstatning for restværdien af produktionsapparatet, som ikke længere har værdi for minkavleren
  • 3-4 mia. kr. i erstatning til følgeindustrier – herunder fodercentraler, pelserier, auktionshuse og transportvirksomheder – for tabet af deres mink-forretning
  • Der er afsat 1,5-2,7 mia. kr. til finansiering af nedrivning og reetablering af produktionsanlæggene, som staten overtager
  • Minkerhvervet vurderes at have ca. 8,5 mia. kr. i gæld
  • Samlet set får minkavlerne en erstatning, der dækker værdien af minkavlernes bedrifter og værdien af virksomheder i følgeerhverv

Kilde: Fødevareministeriet

Læs også