Minksagen: Rigspolitichef blev trængt i defensiven

Rigspolitichef Thorkild Fogde nægtede ethvert kendskab til nogen diskussion om lovhjemmel, før det blev meldt ud, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Det var kortfattede svar, som rigspolitichef Thorkild Fogde kom med, da der blev spurgt ind til hans viden om manglende lovhjemmel for at aflive alle mink forud for pressemødet den 4. november 2020, hvor statsminister Mette Frederiksen meldte ud, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Fredag var rigspolitichefen i afhøringsstolen i Minkkommissionen, hvor udspørgeren, advokat Jacob Lund Poulsen gik Fogde hårdt på klingen for at få fastlagt, hvornår rigspolitichefen fik kendskab til, at det var uafklaret, om det var lovligt at aflive mink i den såkaldte zone 3.

Den 5. januar blev afdelingschef i Justitsministeriet, Anne Mette Lyhne Jensen, afhørt om forløbet omkring udfærdigelsen af action cards (telefonmanualer), og her fortalte hun, at hun drøftede spørgsmålet om mangel på lovhjemmel med departementschef Johan Legarth allerede den 4. november i 2020, altså før det blev meldt ud fra regeringen, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Korte svar

Men selv om der fredag blev vist sms’er mellem politidirektør Lykke Sørensen og Torkild Fogde, hvoraf det fremgik, at de to skulle til et møde med netop Legarth kl. 15 samme dag, afviste Thorkild Fogde, at han havde deltaget i det pågældende møde.

Udspørgeren:

Orienteres du om et afdelingschefmøde i Justitsministeriet om formiddagen den 4. november, hvor hjemlen bliver anfægtet?

- Nej.

Og at den giver anledning til, at Justitsministeriet vil undersøge, om Fødevareministeriet har ret?

- Nej.

Du får ingen viden fra Lykke Sørensen, om at der er spørgsmåltegn ved hjemmelgrundlaget?

- Nej.

Heller ikke fra Johan Legarth?

- Nej.

Han forklarede fredag, at han først fik kendskab til den manglende lovhjemmel i en samtale med Lykke Sørensen senere.

- Jeg får at vide, at der vil blive fremsat et hastelovforslag. Det får jeg at vide 6. eller 7. november, sagde Thorkild Fogde ifølge TV2.

I modstrid med tidligere udmelding

Og selv om Lykke Sørensen under hendes afhøring fortalte, at det ville have været »utænkeligt«, at hun ikke skulle have givet Fogde beskeden videre, afviste han, at han var blevet orienteret om den manglende lovhjemmel på et senere tidspunkt.

- Jeg er ikke i tvivl om, at Lykke Sørensen forklarer det efter sin bedste erindring. Jeg tror dog, at jeg fik det at vide dagen efter, sagde Thorkild Fogde. 

Thorkild Fogdes udtalelser fredag er nye toner på området, for i en redegørelse, som Rigspolitiet sendte til Justitsministeriet i 2020 om forløbet og den manglende lovhjemmel, lød det således:

- Rigspolitiet var på tidspunktet for udfærdigelsen af actioncardet bekendt med, at hjemmelen til at kræve aflivning af dyr uden for smittezonerne endnu ikke forelå. Det var dog Rigspolitiets helt klare forståelse, at den fornødne hjemmel ville foreligge inden for kort tid, hed det ved den lejlighed.

Oplysningerne, der kom frem i pressen, da det gik vildest for sig, medførte en voldsom kritik af rigspolitichefen, afslørede han.

- Det er en ret voldsom kritik, der rammer os. Jeg har aldrig oplevet at blive personligt kritiseret så voldsomt som i de dage, siger Fogde. 

- Den største beslutning

Da det spidsede til i minksagen, var rigspolitichefen meget opmærksom på at have rene linjer og ikke komme i en konfliktsituation mellem minkavlere og politikere. Det fremgik af to sms’er, som Thorkild Fogde sendte til Johan Legarth fra Justitsministeriet.

»Vigtigt, at du får sagt til de centrale beslutningstagere, at vi vil gøre vores allerbedste, men at vi ikke kan give garantier. Hverken på tid eller indhold« skrev Fogde til Legarth og fortsatte:

»Herudover skal der bruges tid og møder på at få branchen med ind i den fælles krisebevidsthed. FT (Folketinget, red.) vil hurtigt se det, men det vil branchen ikke nødvendigvis«, lød det fra rigspolitichefen til departementschefen i Justitsministeriet.

Og det var der en god forklaring på, lød det fredag fra Thorkild Fogde.

- Det er en kæmpe opgave, og måske den største beslutning, jeg har været med til i min tid i politiet. Jeg er bange for, om politiet kan komme i klemme mellem branchen og de politiske interesser, forklarer Fogde. 

Afviste kendskab til telefonmanualer

Under afhøringen kom udspørgeren som ventet også ind på det action card, som politielever brugte under opringninger til minkavlere, blandt andet i zone 3, hvor det fremgik, at det var bestemt, at alle mink i Danmark skulle aflives, selv om regeringen ikke havde fået lovgrundlaget på plads.

Igen her var Torkild Fogde ganske kortfattet i sin besvarelse.

Har du set de action cards før den 9.-10. november?

- Nej.

Har du haft noget med godkendelsen af de action cards at gøre?

- Nej.

Deler du opfattelsen af, at der var dele af action cardet, som var uheldig formuleret?

- Ja, og det var også derfor, at vi rettede dem.

Med fredagens afhøringer, der ikke var færdige ved redaktionens afslutning, er der efter alt at dømme sat et foreløbigt punktum for afhøringerne. Der er således ikke sat flere dage af til disse i Minkkommissionen. Tilbage står kun for kommissionens medlemmer at forfatte de to rapporter, der efter planen skal komme ud af de mange afhøringer og flere tusinde dokumenter, der er i sagen.

Minkkommisionen udgiver de to rapporter, når vi kommer tæt på sommeren 2022.

- Det er en ret voldsom kritik, der rammer os. Jeg har aldrig oplevet at blive personligt kritiseret så voldsomt som i de dage

Thorkild Fogde, rigspolitichef

Læs også