- Det er vigtigt ikke at være bange for ukrudt

Landmand nær Varde med fokus på biodiversitet vil gerne vise, at landbruget kan og vil gøre en indsats. Han frygter decideret biodiversitetskrav. Fra miljørådgiver lyder det, at store investeringer egentlig ikke er nødvendige, hvis man som landmand vil gøre en indsats.

Når man skuer ud over landskabet omkring Sønderhøjgård - en økologisk mælkegård nær Varde - skaber skov, søer og marker en skøn mangfoldighed, som ikke blot er en fryd for øjet, men også gavner naturen. Her hersker det, der med et fint ord kaldes for biodiversitet.

Biodiversitet handler om mangfoldighed i naturen - om frøer i vandløb, fisk i havet, blomster og urter i engene, om fugle, insekter, skove og strande.

- Det er egentlig ikke noget, vi har lagt en stor forkromet plan for. Vi synes, det er vigtigt, at det er rart at komme i marken, og så har vi skabt biodiversitet der, hvor jorden egner sig til det, konstaterer landmand Preben Lauridsen.

Det fokus har han haft i adskillige år, men i takt med den stigende opmærksomhed på biodiversitet, vil han nu gerne styrke mangfoldigheden på sine 1200 hektar yderligere.

- Vi har allerede accelereret vores tiltag ved at skabe adskillige søer og småskove. Vi har 8-10 søer, som vi holder ved lige og med lange mellemrum renser op, og så bruger vi typisk en uges tid om vinteren med gravemaskinen på at flytte rundt på nogle af træerne. Der skal ryddes op i det en gang imellem, fortæller Preben Lauridsen.

Han har mange lave arealer, som det ikke er rationelt at dyrke. Men etableringen af den mangfoldige natur har faktisk medført, at jorden ved siden af er blevet bedre at dyrke.

Her i foråret vil han i gang med at så blomsterbælter, som særligt gavner insekterne. Blomsterbælterne vil blive placeret, så de ikke påvirker effektiviteten i marken. På markerne har han også faunastriber, og samtidig er de på gården opmærksomme på at lade stakke af træ blive liggende til glæde for insekter og andre dyr.

Positiv PR for landbruget

Preben Lauridsen erkender, at han er blevet lidt provokeret af al den snak om landbruget som klimasynder og ikke mindst CO2-synder. Derfor er han begyndt at lave opslag på sin Facebook-profil, hvor han med få ord og »postkort-billeder« dokumenterer den skønne natur omkring gården - noget, der har givet masser af positiv respons.

- Jeg håber bare ikke, det fremover vil blive sådan, at myndighederne udstikker deciderede biodiversitetskrav, som måske endda vil tvinge os til at lave yderligere tiltag, bemærker den økologiske mælkeproducent.

Keep it simple

I Sagros miljøteam, der rådgiver mange landmænd i det midt- og sydvestjyske, har miljømæssig bæredygtighed, herunder biodiversitet, længe været i fokus som en integreret del af rådgivningen.

- Det er vigtigt, at mange af tiltagene med sigte på bæredygtighed kan ske på frivillighed basis, men vi forventer, at der med landbrugsreformen i 2023 vil komme lovmæssige krav, lyder det fra Nicolai Smed Kjær, naturrådgiver hos Sagro.

Hans bedste råd til landmænd og andre, der vil skabe biodiversitet, er »keep it simple«.

- Man behøver ikke lave store investeringer. Og så er det vigtigt ikke at være bange for ukrudt, påpeger naturrådgiveren.

Landmænd kan forholdsvis let ifølge Nicolai Smed Kjær lave nogle brammer langs læhegn med mere, hvor det passer ind i markdriften og hvor der måske er urentable pletter. Det vil hjælpe naturen.

- At optimere er godt for markøkonomien, men det skaber også bedre natur og bedre jagtbetingelser. Der er blandt landmænd en kæmpe jagtinteresse. Derudover kan man ændre små ting såsom at reducere udsædsmængden på et sted, hvor udbyttet generelt er lavt - langs læhegn eller på våde eller tørre pletter. Man kan også åbne grøfterne op for at skabe bedre betingelser for dyr og insekter, beretter Nicolai Smed Kjær.

Ude på bedrifterne har han desuden bemærket, at der begynder at blive etableret flere og flere bekkasin-skrab, som giver bedre ynglesteder og fødemuligheder for ande- og vadefugle som for eksempel bekkasiner.

- Små tiltag kan virkelig gøre en forskel, fastslår naturrådgiveren.

Læs også