Lettere at søge om regulering af vildt

Det er nu blevet mere enkelt at angive præcis, hvor en tilladelse skal gælde, når man søger om lov til at regulere skadevoldende vildt, som for eksempel bramgæs og råger.

Fra den 2. maj 2022 blev det mere enkelt at angive præcist, hvor en tilladelse skal gælde, når man søger om lov til at regulere skadevoldende vildt.

Det oplyste Naturstyrelsen for nylig i forbindelse med at en ny version af ansøgningssystemet VilReg. trådte i kraft.

Det er gennem VilReg., man søger om tilladelse til at regulere bestande eller enkeltindivider af såkaldt »skadevoldene vildt«, og hvert år modtages cirka 15.000 ansøgninger.

Det kan for eksempel dreje sig om tilladelse til regulering af kronvildt, som nedgræsser markerne så intenst, at afgrøder bliver ødelagt. Det kan også være råger, der støjer uacceptabelt i et boligområde eller eksempelvis skarver, som truer fiskebestande eller ødelægger fiskernes fangstmuligheder.

VilReg. flyttede til en ny online platform i 2021, og ifølge Styrelsen går digitaliseringen nu ét skridt videre. Den største nyskabelse i 2022 er, at man nu præcist skal angive, hvor man ønsker at regulere ved at indtegne området på et digitalt kort ved hjælp af få klik med musen.

- Med de nye kort håber vi, at sagsbehandlingen kan blive bedre og mere effektiv, siger specialkonsulent Anders Jensen, der har ansvaret for VilReg.-systemet i Miljøstyrelsen i en meddelelse.

Her oplyses det endvidere, at det er EU, som stiller krav om mere præcise sted-angivelser og også om, at ansøgerne fremover skal dokumentere, hvad de gør for at forebygge og undgå vildtskaderne. Det forlyder endvidere, at EU desuden kræver en systematisk kontrol med tilladelserne.

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen arbejder sammen om at administrere regulering af skadevoldende vildt: Naturstyrelsen behandler ansøgningerne, mens Miljøstyrelsen står for regler og IT. Naturstyrelsens vildtkonsulenter tager sig af den løbende kontrol.

Læs også