Oplæggene til naturnationalparker er klar

Det faglige oplæg til Naturnationalpark Tranum og Stråsø er klar og skal nu sendes i offentlig høring.

Der er lagt op til at udsætte kronhjorte i Almindingen på Bornholm og give de europæiske bisoner mere plads, mens heste og kreaturer kan hjælpe de vildtlevende bestande af kronhjorte med at holde naturen lysåben i Stråsø og Tranum i Vest- og Nordjylland. Sådan lyder nogle af forslagene i Naturstyrelsens faglige oplæg for de tre næste naturnationalparker, der nu sendes i offentlig høring.

Danmark får i de kommende år 15 naturnationalparker, hvor naturen og biodiversiteten har førsteprioritet. Store sammenhængende områder med urørte skove, vådområder og lysåbne arealer til gavn for mange dyr, planter og svampe.

De to første naturnationalparker i Fussingø og Gribskov er allerede på vej til at blive en realitet, og nu er Naturstyrelsen klar med et fagligt oplæg til, hvordan de tre næste naturnationalparker – Tranum, Stråsø og Almindingen – kan se ud.

Her er der lagt op til, at besøgende i Stråsø i Vestjylland og Tranum i Nordjylland kan opleve heste og kreaturer, der sammen med de nuværende vildtbestande kan hjælpe med at skabe dynamik og mere vild natur i områderne.

Det fremgår af Naturstyrelsens faglige oplæg til projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for de tre naturnationalparker, som nu skal i offentlig høring.

Fakta

• Etablering af de tre naturnationalparker er besluttet i aftalekredsen bag Natur- og Biodiversitetspakken i juni 2020. Bag aftalen står Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

• I tilblivelsen af projektforslagene har der været lagt vægt på borgerinddragelse. Der er blevet etableret en national videnskabelig arbejdsgruppe med forskere, en national arbejdsgruppe for interessenter med en række organisationer repræsenteret og derudover en lokal projektgruppe for hvert område med lokale brugere, kommuner og organisationer.

• Med naturnationalparkerne bliver der skabt store, sammenhængende naturområder, hvor naturen har førsteprioritet og får god plads. Der er alene tale om eksisterende statsejede arealer i de nye naturnationalparker.

• I Tranum er der planer om en cirka 2.800 hektar stor naturnationalpark, et område der svarer til omkring 28 kvadratkilometer. I Stråsø er der planer om en cirka 3.600 hektar stor naturnationalpark, et område der svarer til omkring 36 kvadratkilometer.

• I anlægsfasen bliver den vildere natur hjulpet godt på vej ved, at der fjernes dræn og lukkes grøfter, så vandet kan løbe frit. Småsøer, vandhuller og sumpe vil finde vej tilbage i landskabet til gavn for sjældne planter, guldsmede, fugle, padder og andre dyr. Forekomsten af ikke-hjemmehørende træer vil blive reduceret, ligesom nogle træer bliver såkaldt veteraniseret, således at der løbende skabes mere dødt ved til gavn for en række svampe, insekter og fugle.

• Naturnationalparkerne bliver rige på nye og vildere naturoplevelser. Der vil være god adgang og plads til ro og fordybelse, mens forandringerne i naturen kan følges år for år. Den vildere natur er til gavn for biodiversiteten, og Naturstyrelsen følger løbende op på og overvåger udviklingen af naturen i naturnationalparkerne.

Kilde: Miljøministeriet

Læs også