Vil hjælpe med faunastriber

Faunastriber er et projekt, hvor lokale landmænd i samarbejde med grønne organisationer og kommuner etablerer levesteder i og ved marken til gavn for insekt- og dyrelivet.

Nu har den jyske energivirksomhed Strømlinet tilbudt at sponsorere projekter med seks kvadratmeter faubastribe for hver ny kunde, virksomheden får i 2022.

Strømlinet og Sagro vil nu arbejde sammen for at etablere de nye faunastriber de steder, hvor det naturmæssigt giver bedst mening, så fugle, insekter og pattedyr tilgodeses.

Læs også