Sølvhejre: En eksotisk hejre

Det gode vejr bliver ved med at hænge over landet. Måske vi endda skal have løvfaldssommer i år? Løvfaldssommer er den danske udgave af Indian Summer. Den er defineret ved tre sammenhængende dage med temperaturer over 20 grader – efter jævndøgn. Der er i hvert fald ingen undskyldninger for ikke at komme ud og nyde naturen.

Ved søen står fiskehejrerne som vanligt klar til at slå til, hvis uanede småfisk skulle komme forbi. Men én af hejrerne lyser op og er helt lys. Det er sølvhejren.

Arten er lidt mindre end fiskehejren, og fjerdragten er helt hvid. I yngleperioden er næbbet mørkt, men resten af året er det klart gult. Fuglen er mellem 85 og 100 centimeter lang og vejer fra 950 til 1600 gram. Dens vingefang måler op til 169 centimeter.

Fuglen kan forveksles med silkehejre, men denne er mindre – kun to tredjedele af størrelsen. Silkehejre har mørkt næb hele året, og dens fødder er gule.

Sølvhejren er en naturlig indvandrer og en ret ny ynglefugl i Danmark. Det første sikre fund blev gjort på Saltholm øst for Amager i 2014.

Dog skal en fugleart yngle i landet i 10 år, før den betragtes som fast ynglefugl, så næste år kan vi sige velkommen med sikkerhed. Ellers træffes arten som regel mere sydligt, hvor den er mere almindelig, og den kan ses på hele den sydlige klode.

Artens føde består af vandinsekter og fisk, som fanges ved overraskelsesangreb med det spidse næb. Hvis det er tørt, kan den også fange mosegrise, landinsekter og padder.

Lad den eksotiske sensommer være en anledning til at komme ud og finde eksotiske dyr. Sølvhejren er – med sin størrelse og klare hvide farve – let at få øje på.

Hold øje ved kystnære vådområder og de steder, hvor man ofte kan se fiskehejre.

Læs også