Undgå uheld med løse hunde på stranden

Fra den 1. oktober er det igen tilladt at lade hunden gå løs på de danske strande - men kun hvis den ikke risikerer at forvolde andre skade. En ny undersøgelse lavet for Agria Dyreforsikring viser, at næsten en tredjedel af danske hundeejere har oplevet, at deres hund er blevet angrebet af løse hunde.

Stranden er en elsket destination for mange hunde og deres ejere, og det ikke uden grund. Havet og sandet kan bare noget: Der er masser af spændende dufte og indtryk, og stranden er et herligt sted for hunde at få brugt både hoved og krop. Det er spændende for hunden at folde sig ud på stranden, og det allerbedste kan være at møde andre hunde og mennesker.

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen. I forår- og sommermånederne er der ynglende fugle på de danske strande – fugle, som vi mennesker ikke nødvendigvis opdager, men som hundesnuder nemt sporer sig frem til.

- Nu er yngletiden forbi, så mellem 1. oktober og 31. marts må du igen slippe hundesnoren på langt de fleste danske strande – men kun hvis din hund ikke risikerer at forvolde andre skade.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Agria Dyreforsikring, hvor det påpeges, at du bør have respekt for mødet med fremmede, da det ikke er alle, der er lige så begejstrede for din hund, som du selv er. Og som hundeejer er det dit ansvar, at hunden ikke forvolder skade på personer eller dyr eller er til gene for sine omgivelser på andre måder.

Løse hunde er skyld i alvorlige skader

Ifølge en ny undersøgelse, foretaget af analyseinstituttet Xtreme Insight på vegne af Agria Dyreforsikring, har 32 procent af danske hundeejere oplevet, at deres hund er blevet angrebet af løse hunde. Ydermere har seks procent set alvorlige skader på deres hund efter et overfald.

Og en procent af de adspurgte har tilmed prøvet at miste deres hund på grund af alvorlige skader, som hunden har pådraget sig under et overfald af løse hunde.

Undersøgelsen blev foretaget i marts 2023. 810 hunde- og katteejere tog del i undersøgelsen.

Læs flere gode råd om løse hund på stranden på Agria Dyreforsikrings hjemmeside.

Gode råd til færdsel med hund i naturen

Agria Dyreforsikring, der er specialister i forsikringer til kæledyr, har oplevet resultaterne af uheldige hundemøder blandt deres kunder og opfordrer derfor til ansvarsfuld færdsel med hund i naturen. Agria har derfor ni gode råd til løsgående strandhunde og deres ejere, der kan gøre stranden til et mere trygt fællesområde for alle:

  • Overhold de regler og påbud, der er på den enkelte strand. Det er tilladt for hunde at bade på 97 procent af den danske kyststrækning, men hold øje med den lokale skiltning omkring løse hunde og med, om der er et blåt flag ved stranden: Det betyder nemlig, at det er en af de 220 strande, hvor hunde ikke er velkomne. Førerhunde og andre hunde på arbejde er undtaget af forbuddet
  • Sørg for, at din hund har et sikkert indkald. Du må kun slippe din hund, hvis du har fuld kontrol over den og ved, at den kommer, når du kalder - også selv om den f.eks. ser en anden hund eller får færten af et vildt dyr. Du skal faktisk have en sådan kontrol over din hund, at det svarer til, at den har en usynlig snor på. Og når din hund er løs, skal du altid kunne se den – hvis den er uden for din synsvidde, er den ikke under din kontrol
  • Hils venligt, når du møder andre på stranden. Det viser, at du har styr på situationen og din egen hund, og det skaber tryghed for strandens andre gæster
  • Hvis der er mange mennesker og mange småbørn på stranden, er det klogt at holde hunden i snor - uanset reglerne. Fremmede børn kan ikke vide, at din hund er helt harmløs og kan nemt blive bange for en løs hund, der kommer springende langs vandkanten - selv hvis der er mange meter imellem dem
  • Hvis der ofte er mange mennesker på din favoritstrand, så planlæg at tage på stranden i de tidsrum, hvor der sjældent er mange mennesker, f.eks. tidlig morgen eller sen aften
  • Husk godbidder – de kan være en god afledning, hvis du og din hund skal passere andre, der ikke ønsker at hilse på din hund
  • Vær forudseende og lær din hunds signaler at kende, så du tidligt kan forudse en uheldig situation. Nogle hundeejere søger ud til kysten, fordi det gode udsyn og de lange vidder på stranden gør, at man nemmere kan undgå mødet med andre hunde. Kald altid din hund til dig, hvis du ser en anden hund på stranden
  • Respekter, at ikke alle hunde og ejere ønsker at hilse. Tanken om, at alle hunde skal kunne omgås hinanden, er forældet. Ikke alle hunde er socialiseret fra hvalpetiden, og nogle er præget af tidligere dårlige oplevelser, der gør mødet med en fremmed hund til en prøvelse. Hvis en ejer har sin hund i snor og ikke gør antræk til at slippe den løs eller til at hilse, er der oftest en årsag
  • Følg desuden de sædvanlige regler for god opførsel, såsom at samle din hunds efterladenskaber op

Kilde: Agria Dyreforsikring

Læs også