Et minivådområde kan fungere som en selvstændig biotop

Et minivådområde kan med den rette placering blive en selvstændig biotop. Det giver herlighedsværdi på ejendommen, rigt dyreliv og bedre muligheder for jagt i nærområdet. Den tredje ansøgningsrunde for ansøgning om tilskud til et minivådområde er nu åben.

Tredje ansøgningsrunde for at søge tilskud til et minivådområde åbnede den 28. februar og strækker sig frem til den 28. april 2020. Landets oplandskonsulenterne, hvoraf der er fem i Team Midtjylland, har efterhånden fået rigtig meget erfaring i at finde den helt rette placering hos landmanden.

Vi bruger meget tid på at få placeret områderne så godt som muligt, så de passer ind i landskabet. Et minivådområde kan blive en selvstændig biotop, som ikke bare give herlighedsværdi på ejendommen, men naturen og det åbne vand tiltrækker mange dyr,

Der er stadig hjælp at hente

Minivådområderne skaber levested for planter og smådyr, og de gavner både naturen og miljøet, da minivådområderne renser drænvand for fosfor og kvælstof. Men det er ikke den eneste gevinst.

Mange steder kan et minivådområde også bidrage til en forbedret afvanding af de drænede marker, fordi vandet altid passerer frit gennem minivådområdet. Det skaber en naturlig buffer i en måske dårlig afvandet lavning.

Hvis man som landmand overvejer at få etableret et minivådområde, kan man fortsat få gratis hjælp til en gennemgang af mulighederne for at få lavet et projekt med tilskud. Oplandskonsulenterne hjælper også med at få de nødvendige tilladelser og godkendelser fra myndighederne.

I sidste ende hjælper vi også med selve udarbejdelsen af ansøgningen om tilskud. Det ideelle projekt er for enden af et hoveddræn inden et vandløb. Drænoplandet skal overvejende være lerjord, og arealerne skal afvande til et vandopland med et indsatsbehov. Hvis vandoplandet er 50-100 hektar får landmanden en god effekt, og så fylder området ikke for meget, fortæller Rikke Skyum.

Fakta om minivådområder

Frem mod 2021 skal landbruget og danske landmænd lave kollektive virkemidler i form af blandt andet minivådområder, skovrejsning og store vådområder. Samlet set skal disse virkemidler reducere udledning af kvælstof til vandmiljøet med 2.400 tons.

For at nå målet skal der laves et sted mellem 1.000 og 2.000 minivådområder, cirka 5.000 hektar ny skov og cirka 13.000 hektar vådområder. Tiltagene er betalt af staten og EU.

Læs også