Mere rod i naturen vil gavne bierne

Landbrug & Fødevarer giver i en ny bi-kampagne blandt andet ti anbefalinger til landmændene, der kan hjælpe bierne ved at gøre mindre.

Gennem årene er forholdene for bierne blevet værre og værre, og det kan få store konsekvenser for dansk landbrug, hvor det vurderes, at værdien af bier og andre insekters bestøvning af afgrøder ligger et sted mellem 421 og 690 millioner kroner årligt.
Tallene kommer fra Landbrug & Fødevarer (L&F), og organisationen peger samtidig på, at flere undersøgelser viser, at der væsentligt færre bier i dag end for 30 år siden. Derfor opfordrer L&F i en ny bi-kampagne nu alle danske landmænd til at gøre en ekstra indsats for bierne.
- Vi har brug for bierne. Det er svært at erstatte værdien af biernes bestøvning og deres arbejdsindsats. Derfor opfordrer vi nu vores medlemmer til at gøre en indsats for bierne på deres ejendom, siger Martin Merrild, formand for L&F.

 

Fakta
10 bi-venlige anbefalinger
1) Bevar og pas på småbiotoperne i agerlandet – markveje, diger, markskel, læhegn, remiser, grøftekanter og vejrabatter kan være gode levesteder for bierne.
2) Udtag arealer permanent til natur i forlængelse af eksisterende naturarealer, for eksempel ukurante hjørner af marken. gerne soleksponeret og på tør og sandet jord.
3) Slå ikke vejrabatter, grøfter, markskel og brak- eller græsarealer når blomsterne blomstrer. Vær dog opmærksom på slåningsfrister i landbrugsordninger.
4) Sørg for, at der ikke sker spild og afdrift til naturområder og småbiotoper, når du gødsker og sprøjter – for eksempel ved at holde afstand.
5) Pas på og plej eksisterende naturarealer såsom overdrev, enge og heder med ekstensiv græsning eller høslæt, så der er blomster igennem hele sæsonen.
6) Bevar de gamle træer i læhegn, markskel og andre steder på din ejendom.
7) Lav blomsterstriber eller blomsterbrak på din omdriftsjord – lad dem gerne ligge flere år og omlæg etapevis, så du undgår at pløje hele striben op på én gang.
8) Etabler naturlige »bihoteller« – udlæg for eksempel bunker med grene eller sten eller læg en halmballe til henfald i læhegnet.
9) Efterlad dødt ved og lad for eksempel grene og kvas ligge i læhegn eller andre småbiotoper efter beskæring.
10) Plant hjemmehørende hvidblomstrende buske og træer i læhegn og remiser.
Bi-kampagnen er ikke kun målrettet landmændene. Også kommuner og haveejere kan gøre noget for at skabe bedre vilkår for bierne som for eksempel at lade vejrabatter og græsplæner blomstre for bierne, lyder det.
Flere gode råd til bi-venlige tiltag kan findes på www.lf.dk/bi.


LandbrugØst nummer 27 indeholder mere om de bivenlige tiltag.

Læs også