Protester mod naturgenopretningsprojekt

For nylig forsøgte demonstranter i Lille Vildmose at blokere for Aalborg Kommunes arbejde i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt.

Over 200 var mødt op til en demonstration i Lille Vildmose forleden, og 33 af dem blev ifølge Nordjyllands Politi efterfølgende tilbageholdt. I Lille Vildmose har Aalborg Kommune gang i et større naturgenopretningsprojekt, som mange af lodsejerne i området er stærkt utilfredse med.

De mener, at deres ejendomsret bliver krænket. Aalborg Kommune vil således bygge en dæmning, som oversvømmer arealerne. Det mener lodsejerne ikke, de kan, i følge den indgåede aftale, som der ellers var lavet.

Demonstranterne forsøgte at blokere for kommunens gravemaskine.

I en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi lyder det:

- Vi har i udstrakt grad forsøgt os ad dialogens vej, også igen i dag (søndag den 20 okt. red.), men det har ikke haft den ønskede effekt. En del personer valgte på et tidspunkt at bryde vores afspærringer og ønskede ikke frivilligt at forlade stedet. Nogle har så også igen kørt store arbejdsmaskiner ind i det afspærrede område med det formål at blokere for kommunens arbejde, forklarer vicepolitiinspektør Poul Severinsen, Nordjyllands Politi.

Også dagen inden var der protester mod gravearbejdet i Lille Vildmose.

Ifølge TV2 Nord er 28 lodsejere berørt af projektet. Over for den regionale tv-station lyder det fra Hans Henrik Henriksen (S), rådmand for By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, at han ikke mener, at kommunen bryder nogen aftale.

Han henviser til, at Aalborg Kommune har fået Naturfredningsnævnets godkendelse af det arbejde, som udføres på området.

- Lodsejerne har jo afprøvet den her afgørelse, som blev truffet i 2016, og det har man fået afvist. Aalborg Kommune har altså fået medhold i, at vi kan udføre det arbejde på den måde, som vi udfører det på dernede, siger Hans Henrik Henriksen til TV2 Nord.

Læs også