Små tiltag kan gøre en stor forskel for dyr og insekter

Efter et naturtjek har landmand Poul Erik Thomsen lavet en række tiltag i naturen, og det har gjort gavn for dyre- og vildtlivet i området ved Vejle.

Poul Falk Thomsen har etableret en 400 meter lang stribe majs, så vildtet i området har et sted at søge i skjul og finde mad
Poul Falk Thomsen har etableret en 400 meter lang stribe majs, så vildtet i området har et sted at søge i skjul og finde mad

Afgnavede majskolber, nedtrådte planter og fodspor i jorden. Der er ingen tvivl om, at kronvildt og råvildt har været forbi den 400 meter lange stribe med majsplanter, som Poul Falk Thomsen har sået i kanten af sin mark.

Majsstriben er en af flere biotoper, som han har etableret på sin jord, for at dyrene har et sted at søge i skjul og finde mad. 

Et sikkert sted

På sidste års generalforsamling i Vejle-Fredericia Landboforening vandt Poul Falk Thomsen et naturtjek. Det har ført til flere tiltag i naturen på bedriften syd for Vejle. 

- Jeg fik besøg af en naturplejekonsulent, som kom med en række idéer til, hvad jeg kunne gøre på min bedrift med god effekt for naturen og biodiversiteten. Så etablerede jeg striben med majs. Det er godt for dyrene at have et sikkert sted, hvor de kan færdes og finde mad. Der er for lidt variation i fødegrundlaget til vildtet, og når jeg kan se, at de har været på besøg og spist af majsen, er det fordi, der er et behov.

- Det har ikke kostet mig meget tid at etablere majsstriben, fortæller Poul Falk Thomsen og understreger, at selv små tiltag kan have en stor betydning for dyrene og biodiversiteten generelt. 

Køer plejer naturen

Poul Falk Thomsen er lærer og studievejleder på Grindsted Landbrugsskole. Ved siden af jobbet er han deltidslandmand og dyrker blandt andet hvede, vinterraps og vårbyg på de 70 hektar jord, der hører til hans gård. Han har også 10 simmentaler-kreaturer på græs. 

- Køer er de bedste naturplejere, vi har. Mange landmænd har kreaturer gående på kommunale arealer, hvor de spiser græs, træer og buske. De er perfekte til at pleje naturen. Kokasser fra køer på græs giver også liv til en lang række svampe og insekter i nedbrydningsprocessen, forklarer han. 

Lad bunken med sten ligge

Efter naturtjekket blev Poul Falk Thomsen også opmærksom på, at det er en god idé at lade gamle træstubbe stå, da de fungerer som hjemsted for en lang række insekter. Bunker med sten fra marken er også skjulested for sommerfugle, biller og edderkopper, og om vinteren bor firben, salamandere og andre padder i hulrummene.  

- Hvorfor ikke lade en træstub stå og en bunke sten ligge, hvis det kan gøre en forskel for naturen og biodiversiteten. Det kræver ingenting, men gør en stor forskel, slutter Poul Falk Thomsen. 

hka

Læs også

Ny lærebog om natur og biodiversitet i landbruget
Biodiversitetstiltag: Resultaterne er landet
Atter stor interesse for jordfordeling
Første multifunktionelle jordfordeling kommer på skinner
Nyt stort område til våd og vild natur indvies af miljøministeren