Genvalgt på formandsposten

Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, er uden modkandidater blevet genvalgt for en to-årig som formand for Copa og Cogecas økologiarbejdsgruppe. Lone Andersen flankeres af to næstformænd fra henholdsvis Tyskland og Italien.

Økologi er højt på dagsordenen i EU og med EU-Kommissionens målsætning om mindst 25 procent økologisk areal i 2030, vil EU-arbejdet også de næste mange år få afgørende betydning for økologiudviklingen, mener Lone Andersen.

- Først og fremmest er jeg glad og taknemmelig over at blive genvalgt som formand og frontfigur for Copa og Cogecas økologiarbejde. Det giver mulighed for at være i direkte kontakt med beslutningstagerne i EU-institutionerne og også fremover at kunne være med til at sætte dagsordenen i økologiarbejdet i Bruxelles, siger hun.

Læs også