Direktør for Landbrugsstyrelsen fratræder med kort varsel

Afgående direktør for Landbrugsstyrelsen Jette Petersen skal gøre tjeneste i en anden stilling i Fødevarestyrelsen.

Sådan lyder det i en kortfattet pressemeddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

I stedet tiltræder vicedirektør Louise Piester som konstitueret styrelsesdirektør fra 1. juni.

Ministeriet begrunder ikke den pludselige opsigelse af Jette Petersen i detaljer. Men departementschef i ministeriet Morten Niels Jakobsen siger:

-- Jette Petersen har stået i spidsen for Landbrugsstyrelsen gennem en række år, hvor hele sektoren har oplevet store forandringer. Landbruget befinder sig i en opbrudstid, hvor branchen skal finde og implementere nye, grønne løsninger i de kommende år. Landbrugsstyrelsen har en helt afgørende rolle med at understøtte denne omstilling, hvor det er centralt med en stærk forvaltningskultur. Jeg takker Jette for hendes store indsats som direktør i en svær tid.

Læs også