Lokalt landmandspar nomineret til international pris

Landmandsparret Annie og Peter Hindbo fra Jordrup ved Kolding har gjort ekstraordinære tiltag for at begrænse udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet, og arbejder aktivt med at øge biodiversiteten på deres bedrift.

Annie og Peter Hindbo fra Jorddrup nær Kolding er de danske vindere af WWF’s konkurrence: Baltic Sea Farmer of the Year Award.

De har nemlig gjort ekstraordinære tiltag for at begrænse udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet og arbejder aktivt med at øge biodiversiteten på deres bedrift.

Den danske sejr har givet dem en direkte billet til den internationale konkurrence, hvor vinderen bliver kåret som årets landmand i Østersøregionen.

Hvert år uddeler Verdensnaturfonden (WWF) en pris til en landmand, som har gjort en særlig indsats for at minimere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet og arbejdet med at øge biodiversiteten på bedriften. 

Annie og Peter Hindbo er indstillet til prisen, da de blandt andet har udtaget 12,2 hektar af deres i alt 54 hektar til den naturtype, som kaldes overdrev. De 12,2 hektar ligger ned til Truds Å og var før dyrkningsjord, som slet ikke var optimalt at dyrke på.

Tiltag

I samarbejde med landbrugets innovationshus Seges, forsyningsselskabet Trefor og Kolding Kommune gik man i gang med at dybdepløje arealet for at vende den næringsrige muldjord ned, så den nærringsfattige råjord kom op mod overfladen. Det forventes, at der over de kommende år udvikles en naturtype med arter, som er tilpasset de nærringsfattige leveforhold. 

Herudover har Annie og Peter Hindbo etableret to minivådområder, som reducerer koncentrationen af kvælstof og dermed forbedrer det omkringliggende vandmiljø.

- Jeg er meget overrasket over, at jeg er blevet udvalgt som national vinder, men jeg er også stolt over det. Det tyder på, at vi gør noget rigtigt. Når man som os driver en bedrift, som ligger tæt op af vandmiljø, så synes jeg, at man er forpligtiget til at gøre noget for at mindske udledningen af næringsstoffer, men også at lave ukurant jord om til natur, siger landmand Peter Hindbo.

Spiller sammen

- På Seges arbejder vi på at skabe de bedste muligheder for at drive landbrug, der hvor det giver bedst mening at gøre det. Der, hvor det ikke giver mening, og hvor det eventuelt er en underskudsforretning, der skal vi finde alternativer, som kan få produktion, natur- og miljøhensyn til at spille bedst muligt sammen - og det har Annie og Peter gjort. Og så er de desuden rigtig gode til at formidle de tiltag, som de gør på bedriften og inddrage lokalsamfundet i deres projekter, fortæller Troels Toft, Sektordirektør for Planter i Seges og dansk jurymedlem i konkurrencen. 

Vinderen af den internationale konkurrence vil blive annonceret sidst i oktober til en sammenkomst i et af Østersølandene og vil modtage en præmie på 10.000 euro. 

Sidst, konkurrencen blev afholdt i 2020, var landmand Kristian Lundgaard-Karlshøj den danske vinder, og han vandt efterfølgende også den internationale pris.

Læs også