Formand for Vildtforvaltningsrådet genudpeges

Jan Eriksen fortsætter som formand for Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver ministeren i sager om jagt og vildtforvaltning.

Jan Eriksen har mange års erfaring med jagt og vildtforvaltning og har siden 2014 været formand for Vildtforvaltningsrådet. Det fortsætter han med, efter at miljøminister Lea Wermelin har genudpeget ham.

Jan Eriksen er uddannet folkeskolelærer i biologi og geografi og har siden 1986 beskæftiget sig med jagt og friluftsliv. Blandt andet i Friluftsrådet, hvor han besad posten som direktør fra 1990 til 2014.

Han har omfattende kendskab til det jagt- og vildtpolitiske landskab samt indgående kendskab til interessenterne, der er involverede i jagt og vildtforvaltning i Danmark. Dertil har han bred ledererfaring i kraft af sine forskellige tillidshverv.

Jan Eriksens nye formandsperiode begyndte den 1. oktober 2022 og udløber den 30. september 2026.

Læs også