40-års jubilæum hos Fjordland

Den 15. september 1982 startede Helle Sandahl Thorsen som revisorassistentelev hos Salling Landboforening. Hun har derfor fejret 40-årsjubilæum hos Fjordland.

Helle har været med i flere fusioner i sin tid hos Fjordland. Først, da Salling Landboforening blev til Landbo Limfjord og senest, da Landbo Limfjord i 2021 fusionerede med LandboThy og Lemvigegnens Landboforening, hvorefter de tre fusionerede foreninger blev til Fjordland.

Helle har været med i udviklingen, fra da man udarbejdede regnskaberne ved hjælp af papir og en regnemaskine, til i dag, hvor regnskaberne nu udarbejdes udelukkende elektronisk. Da det elektroniske regnskabssystem Summax skulle udrulles hos kunderne, blev ægtefællens landbrugsvirksomhed anvendt til at få lært alt om elektroniske bilag, bogføring, med videre. Alle erfaringerne har hun på fineste vis videregivet til både kunder og kolleger, lyder det fra Fjordland.

Læs også