Ny bestyrelse og formand for VikingDanmark

Efter en stor indsats og mange år som formand i VikingDanmark har Jan Duchwaider, Skibby, valgt at stoppe. Anders Levring, Glesborg, er valgt som ny formand og Casper Pedersen, Bindslev, er ny næstformand.

Desuden er Flemming Pedersen, Fjerritslev, Kristian Nielsen, Snedsted, Martin Kristensen, Tarm, Peder W. Jacobsen, Skærbæk, Vagn Kristensen, Stoholm og Christian Lund, Skodborg samt medarbejderrepræsentant Erik Henriksen en del af den nye bestyrelse.

Den nye bestyrelse har lige nu fokus på at føre VikingDanmarks Strategi 2020 helt i mål. Næste store milepæl bliver at få sat rammerne for Strategi 2025, som skal udformes i løbet af det første halve år i 2020. Bestyrelsens opgave vil fortsat være at sikre ejerskabets forankring blandt kvægbrugerne, og at ejerne får mest muligt ud af fællesskabet.

Læs også