Åbent hus på Danmarks Kvægforskningscenter

Onsdag den 1. september afholder Aarhus Universitet Åbent Hus på Danmarks Kvægforskningscenter i Foulum fra kl. 10 til 15.

Anledningen er centrets nye staldkompleks, der rummer helt unikke forsøgsfaciliteter til kvæg. Alle med interesse for kvæg er velkomne.

Byggeriet og renoveringen af det nye Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) stod færdigt i starten af 2020, men grundet corona-situationen måtte indvielsen og åbent hus-arrangementet vente.

Centret har fået opført et helt nyt staldkompleks bestående af en stor, lys sengebåsestald med plads til 96 køer udstyret med computerstyrede foderkasser og GreenFeeder-udstyr til måling af metan.

Desuden en ny malkestald med 2x12 side-by-side anlæg fra SAC samt teknikkælder.

Der er en ny intensivstald med fire metankamre og 20 special-designede bokse til multi-fistulerede køer. Desuden en ny fleksstald med uisoleret og isoleret sektion.

Foderladen er blevet udvidet og udstyret med nye foderblandere, og mandskabsbygningen moderniseret.

Læs også