Landmandspar køber maskinstation

Med virkning fra 1. januar 2022 er Thingstrup-koncernen solgt til landmandsparret Grete og Leif Johansen, Hygum.

Handlen omfatter alle forretningsområderne i Thingstrup koncernen, der består af maskinstation, entreprenør- og slamsugerafdeling, samt planteavlsvirksomheden inklusiv jorder og bygninger. Virksomheden beskæftiger i dag 30 medarbejdere.

Der er med salget tale om et generationsskifte af Thingstrup-koncernen, der startede i 1957. For sælgerne Anders og Peder Thingstrup har det været vigtigt, at »de dygtige og trofaste medarbejdere har mulighed for at fortsætte i virksomheden fremadrettet«.

- Det har været et vigtigt punkt for os at finde den rette køber, som ønsker at fortsætte aktiviteterne i hele den samlede virksomhed. Vi er en familievirksomhed, og vi ønsker at det skal fortsætte sådan. Jeg glæder mig over at have fundet en familie, som har viljen og kompetencerne til at videreføre mit og Peders livsværk, udtaler Anders Thingstrup (billedet).

I dag er brødrene Anders og Peder Thingstrup henholdsvis 69 år og 71 år.

Familierne Kirsten og Peder samt Kirstine og Anders bliver boende på deres nuværende ejendomme, der ligger tæt på Thingstrup Maskinstation.

Familien Johansen består foruden forældrene Grete og Leif Johansen, af deres fire børn, Iben (30 år), Erik (28 år), Sten (26 år) og Michael (25 år). De driver i dag et landbrug på Lemvigegnen med 1.400 søer i en full-line produktion, samt 1.400 hektar planteavl.

Grete og Leif Johansen oplyser, at de er i gang med et generationsskifte med deres børn.

Læs også