Noter Nord uge 42-2021

Biologer mangler sædgåsehoveder

Aarhus Universitet og Danmarks Jægerforbund har de seneste jagtsæsoner opfordret landets gåsejæger, som skyder sædgæs, til at indsende hoveder fra de skudte dyr. Biologerne har nemlig ønsket at kunne klarlægge fordelingen på de to underarter af fuglen – tundra- og tajgasædgæs. Indtil videre har biologerne dog ikke modtaget tilstrækkeligt med sædgådehoveder fra jægerne. Fuglen har de senere år været i tilbagegang på vore breddegrader, men er talrig på verdensplan, skriver Danmarks Jægerforbund på sin hjemmeside.

Skjern Enge kæmper videre

Skjern Enge var ikke med på Miljøministeriets  for nyligt offentliggjorte bruttoliste over mulige naturnationalparker i Danmark. Formanden for Nationalpark Skjern Å-udvalget, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Hans Østergaard, kalder det ærgerligt, men vil se fremad.

Hans Østergaard peger på, at Nationalpark Skjern Å-udvalget i sin indstilling havde en række forbehold for eksempel i forhold til dyrevelfærd og naturnationalparkernes krav om helårsgræsning, og tilføjer:

- Nu kan vi se, at ministeriet også har haft betænkeligheder ved, om dyrevelfærden ville kunne opretholdes ved helårsgræsning i Skjern Enge, og derfor ikke har medtaget Skjern Enge på bruttolisten.

I bemærkningerne til Skjern Enge skriver Miljøministeriets fagfolk blandt andet:»...området vurderes ikke egnet til helårsgræsning, grundet risiko for vinteroversvømmelse.«
 Men i Miljøministeriets bemærkninger til Skjern Enge var der en anerkendelse af områdets unikke naturværdi - en naturværdi som Nationalpark Skjern Å-udvalget da også på sit seneste møde besluttede at arbejde videre med for at sætte nationalt og internationalt spotlys på.

- Vi bibeholder den formelle organisering af Nationalpark Skjern Å-udvalget som et paragraf 17, stk 4-særudvalg i hvert fald frem til konstitueringen efter kommunalvalget, og har bedt Nationalpark-sekretariatet om at bruge tiden frem til nytår på at undersøge de forskellige andre scenarier for at fremhæve Skjern Å med ådal og delta, siger Hans Østergaard.

Evalueringen af de eksisterende fem nationalparker, som skulle bane vej for oprettelsen af flere danske nationalparker, blev imidlertid midtvejs i udvalgets arbejde udskudt på ubestemt tid. Og i takt med, at det politiske fokus på Christiansborg var på oprettelsen af naturnationalparker, skiftede Nationalpark Skjern Å-udvalget også retning.

- Nu har Nationalpark Skjern Å-udvalget bedt Skjern Å-sekretariatet kigge på mulighederne i Skjern Enge. Det kunne for eksempel være at se på, om der i en dialog med Naturstyrelsen kan etableres gennemgående stier langs åen eller om det er en naturpark, vi skal gå efter at etablere, fortæller Hans Østergaard og tilføjer:

- Nationalpark-sekretariatet og -udvalget har gennem de seneste år indhentet en del viden om områdets helt særlige natur- og biodiversitetskvaliteter, og i Nationalpark Skjern Å-udvalget er vi indstillet på, at der skal komme noget ud af det arbejde. Kan det ikke blive på nationalt plan, skal vi måske kigge på at gøre noget lokalt, der kan understrege for omverdenen, at vi har en helt unik natur i området omkring Skjern Å.

Nye krav til fremtidens landbrug

I fremtiden bliver der mere end én bundlinje at holde øje med, når man vil drive landbrug i Danmark. Derfor er LandboNord nu godt i gang med at tilbyde rådgivning, som ser ind i en ny virkelighed, hvor ESG, Environmental, Social and corporate Governance spiller en central.

Oversat fra engelsk, så betyder ESG: Miljø-, social- og virksomhedsledelse af virksomhedens kollektive samvittighedsfuldhed overfor sociale og miljømæssige faktorer – altså en vurdering af hvordan din virksomhed sætter sit aftryk på omverdenen både i forhold til ledelse, medarbejdere og klima.

- Landbruget er vant til at skulle levere resultater på den økonomiske bundlinje, men i fremtiden vil investorerne også se resultater i forbindelse med eksempelvis klima og bæredygtighed. Det er en dagsorden, vi ikke kan ignorere – derfor skal vi også rådgivningsmæssigt være helt fremme i bussen så vi kan hjælpe vores kunder, siger rådgivningschef i LandboNord Agriculture, Merete L. Andersen.

Erklæring skal reducere klimapåvirkningen fra mælkeproduktion

Andelsselskabet Arla ønsker at reducere udledningen af drivhusgasser i et nyt samarbejde med andre globale mejerivirksomheder. Initiativet hedder Pathways to Dairy Net Zero.

Formålet med samarbejdet er at identificere og igangsætte nye positive klimatiltag i mejeribranchen samtidig med, at ny forskning skal understøtte tiltagene med data om forskellige metoder, værktøjer og veje til at opnå en bæredygtig fremtid for mejeri.

- For at vi alle kan nå i mål med Pathways to Dairy Net Zero, er det nødvendigt, at vi arbejder sammen som industri og deler vores viden og erfaringer omkring brugbare løsninger. Arla har allerede sat klare, videnskabsbaserede mål og ambitioner for at reducere sin klimapåvirkning, og dette nye initiativ handler netop om at lære fra de førende virksomheder, så som Arla, hvordan vi opnår en bæredygtig fremtid for mejeri, siger Donald Moore, Executive Director for Gloabl Dairy Platform.

Stjær blev Årets Landsby

Bedømmelseskomitéen har udvalgt Stjær til Årets Landsby 2021.

»Velkommen her i vores by, hvor der er højt til himlen. Vi dyrker fællesskaber her og se en vældig vrimmel«. Sådan lød den indledningsvise sang fra Stjær-koret den eftermiddag, hvor landsbyen Stjær i Skanderborg Kommune skulle have sin titel som Årets Landsby 2021 overrakt af bedømmelseskomitéen.

- Hvor er det dejligt at være tilbage, Stjær, og hvor har I bare gjort det godt. På vores besøg i landsbyer får vi som regel at vide, at de håber, vi kommer igen – og denne gang, Stjær, så kunne vi ikke lade være! I et felt af gode og stærke konkurrencer, var der ikke nogen tvivl. Stjær kan noget helt unikt, sagde formanden for bedømmelseskomitéen for Årets Landsby, Carsten Hansen.

Prisen til Årets Landsby uddeles af Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen Landsbyerne i Danmark i samarbejde med Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit. I år uddeles prisen for 25. gang.

Læs også