Noter Nord uge 13-2022

 Ny erfa-grupper om pløjefri dyrkning

Flere end 100 landmænd fordelt på 13 nye erfa-grupper for pløjefri dyrkning og conservation agriculture er godt i gang. Der er etableret tre grupper indenfor CA, tre specialgrupper indenfor blandt andet grovfoder og syv grupper for pløjefri dyrkning.

Et par af grupperne har haft deres første møder. En gruppe mødtes forleden hos griseproducent Martin Molbo, Ulstrup ved Randers, der driver 500 hektar efter CA-principperne. Han har full-line produktion med 675 søer og slagtesvin, solgte sin plov i 2017 og dyrker hestebønner, raps, frøgræs, hvede, vinter- og vårbyg og havre.

- Vi kører så meget no-till som muligt, men vi skal også have nogle udbytter med hjem, sagde Martin Molbo, da han bød velkommen til det første møde i erfa-gruppen, hvor der er 13 deltagere. En af dem er Torben Nørgaard, Værum ved Randers. Han har drevet sit planteavlsbrug med 285 hektar pløjefrit siden 2001 og er nu på vej over i CA-systemet. Han døjer blandt andet med snegle og vil også gerne høre andres erfaringer med forskellige såmaskiner.

Deltagerne i den nye gruppe kommer fra et stort geografisk område med deltagere fra både Videbæk, Holstebro, Thisted, Bindslev, Djursland og Randers-området. 

LandboUngdom går ind i indsatsen for at hjælpe ukrainere i arbejde

Som følge af verdenssituationen gør Jobstafet, som ejes af LandboUngdom, nu klar til at yde en ekstra indsats for at hjælpe ukrainere på flugt i arbejde.

- I LandboUngdom sender vi vores dybeste sympati for de tusinde af mennesker, der lige nu befinder sig i forfærdelige og utænkelige situationer, og vi ønsker at yde vores støtte, der, hvor vi kan, og det gør vi blandt andet via Jobstafet, siger Niels Skovgaard i en pressemeddelelse.

Med en netop vedtaget særlov, som giver ukrainere mulighed for midlertidigt ophold i to år, vil Jobstafet konkret være med til at hjælpe de ukrainere, der er flygtet til Danmark i arbejde.

Dansk landbrug beskæftiger i dag cirka 6.000 ukrainere, og det anslås, at 5.000 ukrainske flygtninge allerede har påbegyndt deres ansøgning om midlertidigt ophold i Danmark. Med udsigten til en af de største tilstrømninger i nyere tid, vil Jobstafet være med til sikre et stabilt holdepunkt for mange af de ukrainere, der kommer.

Arealet med økologiske bælgfrugter er mangedoblet

Både økologiske ærter, hestebønner og sødlupin er i kraftig vækst. Det viser nye tal fra Landbrugsstyrelsen.

- Vi ved, at flere økologer gerne vil skrue op for selvforsyningen af protein til deres husdyr og ned for importen af udenlandsk soja. Det er hovedforklaringen på den stigning, vi ser nu, men der begynder også i det små at komme for eksempel dansk producerede økologiske hestebønner til salg i detailhandlen, siger teamleder i Landbrugsstyrelsen Ane Førde i en pressemeddelelse.

Så selvom både ærter og hestebønner også kan spises af mennesker, ender de hovedsageligt i fodertruget.

Det samlede økologiske landbrugsareal er steget med cirka én procent fra 2020 til 2021. Udviklingen skal ses i lyset af, at der fra 2015 til 2019 har været en markant vækst på helt op til 21 procent på ét år.

- Tallene viser, at vi sidste år fik en nettotilgang på 30 økologiske landmænd. Det er relativt beskedent i forhold til tidligere år. En af forklaringerne kan være, at flere landmænd gerne vil se, hvordan markedet tilpasser sig den relativt store fremgang, vi har oplevet siden 2015, før de selv omlægger til økologi, siger Ane Førde.

Nyt universitetssamarbejde skal styrke fødevareforskningen

Nyt center samler alle landets universiteter i forskningsfællesskab om fremtidens fødevarer. Det skriver Mælkeritidende. 

Det nye center START Centre for SusTainable AgRifood sysTems kommer ifølge Mælkeritidende til at spille en central rolle i udviklingen af fremtidens løsninger til grøn omstilling inden for landbrugs- og fødevaresystemer.

- Det er ganske unikt, at alle danske universiteter er gået sammen for at danne en stærk fælles front på tværfagligt niveau. Agendaen inden for landbrug og fremtidens fødevarer har meget høj prioritet for dansk forskning og de udfordringer, som vores verden står overfor, kræver handling for at skabe en mere bæredygtig udvikling, især inden for landbrugs- og fødevaresystemer, fortæller Christine Nellemann fra DTU og siddende formand for styregruppen bag centret START.

START-sekretariatet får base på Aarhus Universitet og ledes af en styregruppe med repræsentanter fra alle de stiftende universiteter.

Har du styr på arbejdsmiljøet?

Arbejdstilsynet har for nyligt sendt mail ud til alle landbrug, skovbrug og fiskeri med ansatte. De vil have øget indsats på denne branchegruppe, fordi der sker mange uheld, desværre også mange alvorlige uheld. Det påpeger Fjordland i deres nyhedsbrev.

De mener, at det er en god anledning til at få tjekket op på, om man har styr på arbejdsmiljøet i sin virksomhed.

Der skal laves en ArbejdsPlads Vurdering (APV), mindst hvert tredje år. APV’en skal følges op af handlingsplaner om hvordan man vil løse de problemer der er fundet ved APV’en. Derudover skal man årligt have en drøftelse af arbejdsmiljøet.

Er der under ni ansatte, skal man ikke vælge en arbejdsmiljørepræsentant, men i stedet for inddrage alle medarbejderne i arbejdet med arbejdsmiljø.

Fjordland påpeger, at det kan være en god idé at sætte skilte op om eventuel fare, forbud eller påbud. Det kan være rygning og åben ild forbudt ved dieseltanken, høreværn påbudt i støjende miljøer, eller trykflasker der skal fjernes ved brand.
Derudover vil der på de fleste landbrug være en række ting som der skal laves årligt eftersyn af. Mange af tingene kan man selv lave eftersyn på, og nogle ting vil det være nødvendigt at få en særlig sagkyndig til at lave eftersyn på.

Et gennemgående punkt i arbejdsmiljøloven er dokumentation. Sørg derfor altid for at skrive ned, når I gør noget vedrørende arbejdsmiljøet og sørg for at datere det, lyder det fra Fjordland.

Lokale skoventreprenører vil genoplive Skovens Dag

Efter afholdelse af Skovens Dag i 2018 blev det besluttet at stoppe arrangementet. Dansk Skoventreprenør Forening (DSF) ønsker at genoplive Skovens Dag 7. maj 2022 med fokus på den aktive skov. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Skovens Dag er en invitation til alle danskerne om at komme ud i skoven og se, hvad skovbruget laver og hvorfor.

- Der er efter vores mening i dag et skævt forhold mellem skovbruget og danskerne. Næsten alle kender skoven, mange får deres bedste naturoplevelser i skoven, men næsten ingen kender til skovbruget, eller hvad skovdrift betyder for skovens udseende, naturen, miljøet og skovgæsterne, siger chefkonsulent for DM&E Skov Claus Danefeldt Clemmensen, og han understreger, at en hyggelig dag og vidensdeling sagtens kan gå hånd i hånd:

- Formålet med Skovens Dag er derfor at øge danskernes viden om skovbrugets arbejde og hvordan der i en skov både er plads til at producere tømmer, skabe rammerne for at gå en tur, passe på biodiversiteten og meget mere til gavn for klimaet, folkesundheden og naturen.

Det bliver kun til noget, hvis der er nogle skovejere- og entreprenører, der tilmelder sig og laver et lokalt arrangement.

Derfor opfordrer Claus Clemmensen interesserede til at gå ind på DM&E’s hjemmeside tilmelde sig og læse mere om arrangementet. På hjemmesiden kan arrangørerne også finde en håndbog med gode råd til planlægningen af Skovens Dag, så man kan komme godt fra start.

Danish Crowns slagterier er blevet brandsikret

Hos Danish Crown er man i fuld gang med at udskifte og forny brandalarmeringsanlæggene på flere lokationer rundt om i landet. Til at stå for de brandtekniske installationer på slagterierne har Danish Crown allieret sig med CBRE Intego, der senest har lagt sidste hånd på et nyt fuldautomatisk brandalarmeringsanlæg på Danish Crowns slagteri i Sæby, som er arbejdsplads for omkring 770 medarbejdere.

- Der sker hele tiden fornyelse inden for brand og sikring, og derfor er vi gået i gang med at udskifte brandalarmeringsanlæg på flere fabrikker, så vores branddetektering er helt up-to-date. Det gør vi naturligvis for at højne brandsikkerheden, mens vi desuden også gerne vil mindske driftsstop og fejlalarmer, siger Flemming Damholt, som er Global Fire Safety and Security Officer i Danish Crown – og han tilføjer:

- Vi har i den forbindelse valgt CBRE Intego, som vi gennem mange år har haft et godt samarbejde med, til at stå for at udskifte de gamle anlæg med nye på blandt andet fabrikken i Sæby. De har et stort kendskab til slagterierne og de forhold, som er til stede her – og som skal tages højde for, hvis en branddetektering skal fungere optimalt.

I Sæby har Danish Crown fået udskiftet et fulddækkende anlæg med røgalarmer, der genererede mange fejlalarmer. Nu er man derfor gået over til at dække de områder, som er mest brandbelastede og desuden benytte sig af flere detekteringsmetoder.

Læs også