Møde mellem landbrug og vandværker skal skabe aftaler omkring drikkevandsboringer

De midt- og østjyske landbrugsorganisationer og brancheforeningen Danske Vandværker inviterer den 7. april til dialogmøde for vandværker og lodsejere.

- Det er ikke nemt at finde en løsning, der passer til det enkelte BNBO-område, og som både lodsejer og vandværk kan se sig selv i, men det er ikke umuligt. Derfor vil jeg opfordre til, at alle søger dialogen, da det er det, vi kommer vi længst med, siger Christian Jensen, formand i Landboforeningen Kronjylland.

Politikerne på Christiansborg indgik i 2019 en aftale, der handler om at stoppe brug af sprøjtemidler i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) ved udgangen af 2022 for at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet.

Er der ikke indgået frivillige aftaler inden 1. januar 2023, bliver der ifølge den politiske aftale indført et nationalt forbud mod brug af pesticider i BNBO'erne, der tilsammen skønnes at være placeret på cirka 9.000 hektar landbrugsjord fordelt over hele landet.

Læs også