Noter Nord uge 22-2022

 

Styrelse uddelte bøder på NutriFair

Flere stande på NutriFair for nylig havde uventet besøg af Fødevarestyrelsen, der var troppet op og uddelte bøder.

Det oplyser Effektivt Landbrug, og avisen har fået oplyst, at mindst seks foderstofhandlere hver kan vente et bødeforlæg i størrelsesordenen 8.000-10.000 kroner.

Bødeforlægget er en konsekvens af, at de pågældende foderstoffirmaer angiveligt har anprist et eller flere fodermidler som noget, der kan afværge sygdom eller død. For eksempel diarré.

Nogle af firmaerne oplyser, at Fødevarestyrelsen accepterede, at brochurerne fortsat var tilgængelige på standene, når blot de ulovlige sætninger blev streget over.

Effektivt Landbrug har kendskab til mindst seks virksomheder, der afventer et bødeforlæg fra Fødevarestyrelsen, og navnene er bekendt af redaktionen. Avisen har talt med alle de respektive firmaer, blandt andet DLG og A-One, mens der er andre firmaer, der ikke ønsker at få sit navn frem, selvom de kan bekræfte forløbet.

Flere firmaer oplevede, at Fødevarestyrelsen optrådte anonymt uden at give sig til kende. Det har Fødevarestyrelsen efterfølgende overfor avisen afvist.

Dyrlæger advarer mod forfangenhed

Højgaard Hesteklinik kører til rigtig mange forfangenheder i øjeblikket. Og det er alt fra islændere til varmblodsheste, siger de.

De mange solskinstimer, der har været den seneste lange tid, betyder et meget højt indhold af fruktan i græsset. Heste med stofskiftelidelser som EMS (Equint Metabolisk Syndrom) eller PPID (Pituitary Pars intermedia dysfunktion – tidligere kaldet Cushing’s Syndrom) er i højrisikogruppen, men ifølge dyrlægerne på Højgaard Hesteklinik ser de også mange atypiske tilfælde med yngre, sportstrænede heste, der rammes af forfangenhed.

- Vi opfordrer derfor til, at man holder lidt igen med det kraftige græs – introducer gerne ponyen/hesten til græsset gradvist, så den undgår en pludselig ændring i foderet og tildel den gerne stråfoder, inden den lukkes ud på græs, skriver de i et opslag på facebook.

De påpeger endvidere, at forfangenhed efter foling ligeledes kan ramme hopper, hvor efterbyrden ikke afgår på normal vis, og det anbefales derfor, at man kontrollerer, at hoppen efter foling er sluppet af med efterbyrden inden fire til seks timer, og at det hele er kommet med ud.

Ø-Vet med kontor i Jylland

Dyrlægerne hos Ø-Vet, der har deres faste base ved Næstved, har nu også fået et kontor i Vejle. Det meddeler Ø-Vet i det seneste nyhedsbrev.

- Vi har et stigende antal besætninger i Jylland, og på trods af at alle dyrlæger kører i hele landet, har vi tre dyrlæger bosat i Jylland. For at tilgodese både de jyske besætninger og dyrlæger har vi derfor oprettet kontoret, lyder det i nyhedsbrevet.

Kontoret i Vejle skal udgøre de daglige rammer for de jyske dyrlæger, ligesom møder, kurser med mere også vil blive afholdt der.

Dyrlægerne oplyser endvidere, at de har været heldige at finde lokaler, der kan rumme et mindre laboratorium, så de også i Jylland kan udføre gødningsundersøgelser samt bakteriologiske dyrkninger fra gødning, urin med videre.

Slut med grønne ørkener ved Salling Groups hovedkontor 

Rummelige insekthabitater og 11.000 kvadratmeter grønt areal beplantet med enggræs, mosebølle, aronia, benved, eg og en lang række andre plante-, busk- og træsorter skal booste den lokale biodiversitet, når Salling Group sammen med HedeDanmark etablerer et af Danmarks største erhvervsmæssige biodiversitetsanlæg.

Alle elementer i anlægget er udvalgt og sat sammen med tanke på at skabe optimale muligheder for insekter og planteliv, forklarer Carsten Damgaard, chef for Kunder og Marked hos HedeDanmark, der står for både projektering og etablering af anlægget.

- Det har været vigtigt for os, at anlægget ikke blot blev en prydhave, men et reelt biodiversitetsanlæg, der rummer en alsidighed af hjemmehørende arter, og som ikke mindst inviterer myriader af insekter og lokalt dyreliv – fugle, pindsvin, harer og rådyr – indenfor. Altså et projekt, som gør en reel forskel for den lokale flora og fauna, fastslår han.

DR-medhold til giftigt vand

DR får ikke kritik af Pressenævnet for at kalde vand fra et nordfynsk vandværk giftigt i programserien »Byen med det giftige vand«.

DR bragte i januar programserien, der handlede om et lille, nordfynsk vandværks kamp for at sikre rent drikkevand til forbrugerne, efter der var blevet konstateret et for højt niveau af pesticidstoffer i drikkevandet.

Et bestyrelsesmedlem fra vandværket klagede til Pressenævnet over, at DR havde omtalt vandet som giftigt, selvom myndighederne havde slået fast, at vandet ikke var sundhedsskadeligt.

Et flertal i Pressenævnet fandt imidlertid, at betegnelsen »giftigt vand« tilstrækkeligt tydeligt fremstod som DR’s vurdering af myndighedernes fund af pesticidrester i vandet.

Da DR i programserien samtidig havde redegjort korrekt for sagens faktiske forhold, udtalte nævnet ikke kritik.

De fleste fødevarer i EU overholder pesticidgrænser

Ud af de mere end 88.000 fødevareprøver, som er analyseret i EU’s pesticidkontrol i 2020, holder 94,9 procent sig indenfor de fastsatte grænseværdier. Det viser EFSA’s seneste pesticidrapport, skriver DTU.

Rapporten samler data fra de fødevareprøver, der er undersøgt i EU’s moniteringsprogram, som omfatter 12 fokusafgrøder og landenes nationale programmer. 

Prøverne er indsamlet i de 28 EU-medlemslande samt Norge og Island og er i alt undersøgt for 659 forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter.

I 54,6 procent af prøverne er sporbare pesticidrester ikke fundet, mens der i 40,3 procent af prøverne er fundet indhold af pesticidrester i koncentrationer over kvantificeringsgrænsen, men under de tilladte grænseværdier i EU. Flere pesticider er fundet i omkring hver fjerde prøve. 

I 5,1 procent af prøverne er der fundet pesticidrester, som overskrider de gældende grænseværdier.

EU-Kommissionen godkender fransk støtteprogram til husdyrbrug

EU-Kommissionen har valgt at godkende et fransk støtteprogram til husdyrbrug. Det skriver mediet pig333.com. Formålet med støtteprogrammet er at dække en del af stigningen i foderomkostningerne på bedrifterne.

Det franske bistandsprogram har en værdi af 400 millioner euro til at støtte landbrug og dambrug i forlængelse Ruslands invasion af Ukraine. Støtten under dette program ydes i form af direkte tilskud, og er beregnet til at dække en del af stigningen i foderudgifterne på husdyrbedrifter og dambrug.

Kommissionen finder, at den franske ordning opfylder betingelserne i den midlertidige kriseramme. Støtten må ikke overstige 35.000 euro pr. modtager og vil blive ydet senest den 31. december 2022.

Verdensbanken lover støtte til øget fødevareproduktion

For at undgå global massesult og hungersnød annoncerer Verdensbanken nu, at den vil øremærke yderligere 12 milliarder dollar, svarende til 85 milliarder kroner til at øge fødevareproduktionen.

Det skriver The Guardian.

- Lande bør gøre en fælles indsats for at øge forsyningen af energi og gødning, hjælp landmænd med at øge beplantningen og afgrødeudbyttet og fjerne politikker, der blokerer for eksport og import, omdirigere fødevarer til biobrændstof eller tilskynder til unødvendig opbevaring, siger Verdensbankens præsident David Malpass, ifølge The Guardian.

Den nye finansiering skal foruden at øge fødevareproduktionen også øge gødningsproduktionen, lette handel med varer og støtte sårbare producenter. Verdensbanken annoncerede tidligere 18,7 milliarder dollar (132 milliarder kroner) i finansiering til projekter knyttet til fødevare- og ernærings-sikkerhedsspørgsmål i Afrika og Mellemøsten, Østeuropa og Centralasien og Sydasien.

Med den nye pose penge er den samlede sum til projekter over de næste 15 måneder på 30 milliarder dollar svarende til 212 milliarder kroner.

 

 

 

 

Læs også