Elever får viden om markrobot

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Århus) har indledt et samarbejde med virksomheden Agrointelli om robotteknologi.

Forleden fik uddannelsesinstitutionen besøg af Agrointelli’s uddannelseschef Kristian Møller, som havde taget virksomhedens selvkørende markrobot Robotti med.

Mens den såede vinterhvede på en af JU Århus’ marker ved Bredballegård, kunne Kristian Møller undervise eleverne i teknologien.

Hensigten er, at robotten skal passe den såede mark med radrensning efterfølgende.

- På JU Århus prioriterer vi ny teknologi i undervisningen, da teknologien kommer til at spille en større og større rolle i landbruget, lyder det fra skolen, som får stillet robotten til rådighed i øvelser og demonstrationer på skolens marker hen over de næste par år.

Læs også