Flere smågrise sendes ud af landet

Ifølge Danmarks Statistik blev der eksporteret 15,2 millioner levende svin i 2019, hvilket er 0,5 millioner flere end i 2018. Det er overvejende smågrise (32 kg), som eksporteres til opfedning primært i Tyskland og Polen. Samtidig blev der slagtet 16,8 millioner svin i Danmark – et fald på 1,2 millioner i forhold til 2018.

Tilsammen udgør slagtninger og eksporten en produktion på 32 milloner svin. Det er et fald på 0,8 millioner svin i forhold til 2018.

Danmark er den største eksportør af levende svin i EU efterfulgt af Holland og Tyskland.

Læs også