Kvægfokus - noter

Salmonellabesætninger skal begrænse eksterne kontakter

I år trådte reglen i kraft om, at salmonellabesætninger i niveau 2 og 3 sættes under offentligt tilsyn. I den sammenhæng pålægges det ejeren at begrænse eksterne kontakter, skriver Seges i Kvægnyt.

Fødevarestyrelsen har efterfølgende præciseret teksten i det offentlige tilsynsbrev: At begrænse eksterne kontakter betyder, at man skal undgå, at mange kommer i kontakt med besætningen, og dermed at:

Man kun må have de nødvendige besøg i besætningen.

Hvis det drejer sig om nødvendige besøg, som eksempelvis dyrlæger, inseminører og klovbeskærere, skal de besøge besætningen sidst på deres rute. Landmanden har oplysningspligt, så det er hans ansvar i god tid at gøre dem opmærksom på situationen, så de har mulighed for at planlægge besøget.

Oplysning om, at besætningen er smittet med Salmonella Dublin, skal gives til alle personer og virksomheder, der kommer i kontakt med besætningen. Oplysningspligten gælder, indtil det offentlige tilsyn ophæves.

 

Efterlyser erfaring med parvis opstaldning

For at leve op til Fødevareministeriets hjerteordning er der krav om parvis eller gruppeopstaldning af kalve, fra de er syv dage gamle.

Derfor søger Seges lige nu landmænd, som allerede praktiserer parvis opstaldning af kalve senest syv dage efter fødsel, og som kunne have lyst til at dele erfaringer og kreative løsninger.

 

Gratis abortundersøgelser i 2020

Ordningen omkring gratis abortundersøgelser af kvæg fortsætter i 2020. Det betyder i praksis, at Fødevarestyrelsen betaler udgifterne til obduktion af abortfostre. Udover obduktion undersøges fostrene for diverse bakterier, virus og svampe, skriver Kvægdyrlægerne Djursland.

Blandt andet undersøges for sygdommene bruccellose, BVD og neosporose.

Der er dog også abortfremkaldende sygdomme, som der ikke undersøges for. Det gælder blandt andet Q-feber, Schmallenberg og Leptospira.

Der kan indsendes abortmateriale fem gange i 2020 fra det samme chr-nummer.

 

DMS viser nu daglig tilvækstværdi

Ved den seneste opdatering af DMS, er leverandøranalysen opdateret med indgangs- og slagtepriser, samt en tilvækstværdi vist som kroner pr. kalv pr. dag.

- Det er en stærk opdatering som bringer et godt element fra Agrosoft ind i DMS-modulet, lyder det fra DLBR Slagtekalve.

Tilvækstværdien er det beløb der er tilbage til dækning af omkostningerne, når kalvens indgangspris er trukket fra slagteprisen.

 

Markant effekt af klovbeskæring omkring goldning

En undersøgelse fra 2019 viser 20 procent lavere risiko for, at koen får sålesår, hvis den klovbeskæres omkring goldning. Men gør det ikke senere end to måneder før kælvning, lyder det på landbrugsinfo.dk.

Undersøgelsen bygger på data fra 621.000 køer, som er blevet klovbeskåret 1-3 måneder før kælvning.

- Derfor bør vi klovbeskære alle køer omkring goldning – ikke bare en tredjedel af dem, som tilfældet er nu, lyder det fra forsker Peter Thomsen, Aarhus Universitet.

Han pointerer dog, at klovbeskæringen ikke må ske senere end otte uger før kælvning:

- Den gennemsnitlige forekomst af abort hos alle drægtige malkekøer ligger på 1 procent. Men for drægtige køer, der håndteres i klovbeskæringsboks, stiger risikoen til 2 procent på grund af den stress, de udsættes for, forklarer han.

Læs også