Svinenoter: Seges - Hver opmærksom på rødsyge inden levering til slagteriet

Rødsyge hos grise kan opstå hurtigt – der kan komme røde hævelser på 24 timer og udvikle sig, fra du har sat en gris til udlevering, og til den slagtes, påpeger Seges Svineproduktion på deres hjemmeside, hvor de forklarer nærmere, hvad der skal holdes øje med forud for levering til slagteriet.

Rødsyge hos grise kan i nogle tilfælde være svært at se med det blotte øje, men du bør være opmærksom på røde hævelser eller feber hos grisene, da grise med rødsyge bliver kasseret hos slagteriet.

Hos grise med akut rødsyge vil der også altid være feber, og der kan som følgesygdomme opstå ledbetændelse eller hjerteklapbetændelse.

Ifølge Seges Svineproduktion må grise med feber ikke sendes til slagteriet, men skal behandles med antibiotika, til de er helt over sygdommen, og tilbageholdstiden er overholdt.

I de fleste besætninger vil en so-vaccination mod rødsyge være nok til at undgå sygdommen, men en vaccination holder ikke helt til slagtning, og det kan derfor være nødvendigt at supplere med vaccination af grisene. Seges opfordrer til, at man ved problemer med udbrud af rødsyge i besætningen, bør tage fat i egen dyrlæge.

LVK: Tetracyklin bør være første valg

Det europæiske lægemiddelagentur har udsendt en antibiotikavejledning til dyrlæger.

Heri anbefales der på fagligt grundlag at anvende tetracyklin som førstevalg.

Ifølge svinedyrlægerne hos LVK, så står dette i skærende kontrast til den praksis, som anvendes i den danske Gult Kort-ordningen, hvor tetracykliner tæller 50 procent ekstra.

LVK svinedyrlægerne følger så vidt muligt den danske antibiotikavejledning, men finder det stærkt kritisabelt at fagligheden ikke er med. Det meddeler de i deres seneste nyhedsbrev.

Flere søger svinestalde til leje

- Her på kontoret har vi hver uge forespørgsler på enten leje eller udlejning af svinestalde. Flere udlejere tilbyder også pasning mod passende betaling.

Sådan lyder det fra svinekonsulent Bjarke Lassesen, Velas, i det seneste nyhedsbrev »Trynekontakten«.

- At tiden er rigtig for finpudsning af strategien hos soholderne, vidner kontakterne om. Flere soholdere ønsker at flytte deres smågrise fra eksport til opfedning her i Danmark. Løsningen kan enten være en griseringsaftale eller lønpasning, afhængig af situationen, lyder det fra konsulenten.

Han påpeger endvidere at flere soholdere også har »overskud« af fravænnede grise, og smågrisestalde er også interessante. Dog betyder placeringen rigtig meget, da de lejede stalde helst ikke må ligge for langt væk fra hovedbesætningen.

- Har du en stald, som du ønsker at udleje, eller har du ønske til en bestemt type stald, så kontakt undertegnede hurtigst muligt, lyder opfordringen i nyhedsbrevet fra Bjarke Lassesen.

Overvej overvågning af grisene om natten

Med det nuværende marked er det værd at overveje, om der skal folk i farestalden om aftenen/natten.

LVK svinedyrlægerne meddeler i deres seneste nyhedsbrev, at de oplever at flere medlemmer begynder med natovervågning.

Ifølge dyrlægerne, er erfaringerne typisk gode med sådanne tiltag.

LVK svinedyrlægerne anbefaler at starte med overvågning 1-2 timer på de dage, hvor man har hovedparten af faringerne.

- Notér løbende hvor mange der farer efter endt natovervågning, så det optimale tidspunkt kan findes, lyder dyrlægernes opfordring.

 

Læs også