Nyt center skal speede økologisk innovation op

Når Seges og Økologisk Landsforening 1. juli slår pjalterne sammen i det nye Innovationscenter for Økologisk Landbrug, giver det ekstra ressourcer til udviklingen af økologiske projekter.

Økologichef i Seges, Kirsten Holst, glæder sig til at få sat endnu mere fart på innovationen i økologisk landbrug. Foto: Seges Landbrugschef i Økologisk Landsforening, Peder Bligaard, kommer sammen med Kirsten Holst til at stå i spidsen for innovationscenteret til man har ansat en innovationschef. Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, og Hans Erik Jørgensen, formand for L&F’s Økologisektion, ser frem til at få gang i Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Foto: Økologisk Landsforening

Seges’ afdeling for Økologi Innovation og Økologisk Landsforenings Landbrugsafdeling har siden oktober sidste år holdt til på samme etage i Agro Food Park i Aarhus. Her har de hver især arbejdet for nye løsninger til det økologiske landbrug.

Den 1. juli smelter de to enheder så sammen til én; Innovationscenter for Økologisk Landbrug, der ligeledes får til huse i Agro Food Park. Innovationscenteret er på finansloven frem til 2024, hvor man hvert år vil blive støttet med 10 millioner kroner, herudover vil der løbende blive søgt fondsmidler til nye projekter.

Seges’ Økologichef, Kirsten Holst, glæder sig til at komme i gang med arbejdet i et center, hun forventer vil sætte endnu mere gang i udviklingen af det økologiske landbrug.

- At vi samler to enheder med hver omkring 20 medarbejdere til én afdeling med 45-50 ansatte giver nogle kræfter og nogle stordriftsfordele, der gerne skulle få endnu flere ting ud at arbejde på bedrifterne. Jeg tror, man kan sammenligne det med at gå fra at køre 110 kilometer i timen på motorvejen til at køre 130, fortæller Kirsten Holst, der sammen med Økologisk Landsforenings landbrugschef, Peder Bligaard, kommer til at stå i spidsen for innovationscenteret, indtil man har ansat centerets Innovationschef.

I første omgang kommer innovationscenteret til at bestå af nuværende medarbejdere fra de to organisationer, men der vil også ske nyansættelser, når centeret er etableret, fortæller Kirsten Holst.

Vant til samarbejde

Selvom de to afdelinger indtil nu har arbejdet hver for sig, er samarbejde bestemt ikke nogen ny ting for dem.

- Vi har koordineret vores arbejde før og også haft flere samarbejdsprojekter, men at vi nu samler ressourcerne og flytter helt sammen, skulle gerne få det hele op i et endnu højere gear. For selvom vi har samarbejdet og heller ikke haft mere end 100 meter imellem hinanden, har det stadig været to forskellige afdelinger i to forskellige organisationer, lyder det fra Kirsten Holst, der også ser frem til at få blandet fokuspunkter og kompetencer i det nye center.

- Hvor vi i Landbrug & Fødevarer blandt andet har de økologiske landsforsøg at byde ind med, har Økologisk Landsforening haft stor fokus på skovlandbrug. Nu skulle vi gerne styrke hinanden i arbejdet med de forskellige fokuspunkter.

Projekter fortsætter

Mens arbejdet fra 1. juli kommer til at foregå i Innovationscenter for Økologisk Landbrug, er projekterne i første omgang de samme, som der allerede nu bliver arbejdet på i de to afdelinger.

- I det indeværende år er det de igangværende projekter, der skal arbejdes videre på. Sådan vil det være, når man starter op midt i et projektår. For de kommende år, gælder det så om at være dygtige og heldige nok til at få nye projekter hjem, siger Økologichefen, der peger på jordfrugtbarhed, optimering af markudbyttet og klimareløsninger som nogle af nøgleordene de kommende år, hvor der både skal arbejdes for regeringens planer om fordobling af det økologiske landbrugsarealer og reduktion af klimaftrykket, som i 2050 skal ramme nul.

- Og når vi så har samlet en række dygtige og idérige folk her i innovationscenteret, bliver det vigtigt, at vi ikke lukker os inde i vores egen osteklokke. Vi skal ud og spille sammen med landmænd, rådgivere og virksomheder, så de mange projekter også munder ud i løsninger, der reelt udvikler det økologiske landbrug og bliver til redskaber, der også kan styrke landmandens bundlinje, fastslår Kirsten Holst.

Tripper som køer

Mens den normale hverdag så småt er begyndt at vende tilbage til Agro Food Park efter coronanedlukning, og hjemmearbejdspladserne gradvist siden 10. maj er blevet afløst af kontorlokalerne i Aarhus Nord, har de kommende medarbejdere på innovationscenteret indtil videre måtte nøjes med at mødes digitalt.

- Vi har lige holdt vores første fællesmøde virtuelt, og der var en god, spændt stemning. Folk glæder sig virkelig til at komme i gang, fortæller Kirsten Holst, der forventer at se en flok ivrige medarbejdere møde ind.

- Her i coronatiden har vi virkelig lært, hvor meget det betyder, at man kan mødes fysisk. Det gælder ikke mindst, når man skal til at arbejde sammen med nye kolleger, siger Kirsten Holst, der også fornemmer begejstringen hos de medarbejdere, der er mødt fysisk ind hos Seges.

- Det er jo ligesom at se køer, der står og tripper for at komme på græs, når man hører folk tale om, at de nu endelig kan komme på markvandring, fortæller hun.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Etableres som en selvstændig virksomhed med Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer som ejere.

Centeret skal samle Danmarks økologifaglige udviklingskompetencer på alle landbrugsfaglige områder og på den måde understøtte udviklingen af den bedste viden til de danske økologiske landmænd.

Med etableringen af Innovationscenter for Økologisk Landbrug nedlægges Seges Økologi Innovation og Økologisk Landsforenings landbrugsafdeling. Den primære rådgivning af landmanden vil fortsat ske via den lokale økologirådgivning, bortset fra specialområder hvor både udvikling og implementering kan ske fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Centeret er på finansloven i perioden 2021-2024 med 10 millioner kroner årligt i støtte til den økologiske innovationsindsats. Derudover vil centeret søge fondsmidler.

Det siger formændene

Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening:

- Innovationscenter for Økologisk Landbrug skal være et kraftcenter for innovation, som understøtter den danske, økologiske landbrugsudvikling og konkurrencedygtighed. Centeret baner vejen for, at Danmark bliver førende indenfor økologisk innovation og bæredygtighed, i tråd med de globalt anerkendte, økologiske principper og FN’s 17 Verdensmål.

Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer:

- Med det nye kraftcenter skaber vi et udviklingscenter for økologiske landbrug, der inspirerer til nytænkning og er kendetegnet ved en holistisk og tværfaglig tilgang, der udfordrer og skaber synlig værdi for de økologiske landmænd og baner vejen for, at Danmark er førende indenfor økologisk innovation.

Læs også