Økologisk navigering igennem udfasningen af konventionel husdyrgødning

Nye krav til bælgplanter og kulstofbinding i sædskiftet samt nye gødningsregler kalder på overvejelser og beregninger for økologiske planteavlere.

Hvordan ser din bedrift ud med de nye krav til økologer på gødning og sædskifte? Hvor kan sædskifte, afgrødevalg og input optimeres?

Disse spørgsmål har de økologiske konsulenter i VKST vendt med deres planteavlskunder – og kan nu hjælpe dem med at finde svarene via et økologisk DBII Tjek.

- Den økologiske planteavler får regnet på sine afgrøders økonomiske resultat så hurtigt som muligt efter høst med det her tjek. På den måde kan man nå at ændre sin markplan allerede til året efter i forhold til vårsæd, forklarer økologikonsulent i VKST, Darran Andrew Thomsen, om det økologiske DBII Tjek.

- Planteavleren, uddyber Darran Andrew Thomsen, får en beregning af markøkonomien, inden regnskabstallene kommer, og det giver hjælp til at få overblikket over, hvilke afgrøder der passer bedst til bedriften, og gør afgrødevalget mere kvalificeret.

Darran Andrew Thomsen forklarer, at tjekket er med til give overblikket over den samlede bundlinje for afgrøderne enkeltvis og samlet for hele bedriften.

Overblik over helheden

- Vi kigger på afgrøderne både økonomisk og i en sædskiftesammenhæng. Vi forholder os til den enkelte bedrift og hjælper med at optimere sædskiftet og afgrødevalget under de forhold, der er, siger økologikonsulenten og fortsætter:

- Og så laver vi også beregninger på grøngødning, sædskiftegræs og efterafgrøder, som giver et overblik over helheden og klæder økologen bedre på til at tage de rigtige beslutninger.

- Planteavleren får en beregning af markøkonomien, inden regnskabstallene kommer, og det giver hjælp til at få overblikket over, hvilke afgrøder der passer bedst til bedriften, og gør afgrødevalget mere kvalificeret.

Darran Andrew Thomsen, økologikonsulent

Økologikonsulenterne i VKST benchmarker på de største økoafgrøder, og foretager også benchmark på sædskifteniveau, så økologen kan se, hvor han ligger i maskinudgifter, i udgifter til gødning, i forhold til grøngødning og efterafgrøder og i DBII pr. hektar.

Og her kan den økologiske landmand også sammenligne sig med andre lignende økologer i hele landet.

Goodwill fra banken

Tilmelding til det økologiske DBII Tjek er den 30. august, og lige nu giver VKST rabat til de økologer, der gerne vil deltage.

- Jo flere vi får med i tjekket, jo større bliver sammenligningsgrundlaget, når vi benchmarker med andre økologer på afgrøde- og bedriftsniveau. Så derfor giver vi helt op til 100 procent rabat, hvis man får sine økologiske kolleger til at deltage også, siger Darran Andrew Thomsen.

VKST giver 25 procent i rabat på hele regningen for alle nye deltagere i Økologisk DBII Tjek. Og for økologer, som tidligere har fået foretaget et økologisk DBII Tjek, er der nu også rabat at hente.

For hver ny deltager, den enkelte økolog får med i tjekket, får landmanden 25 procent i rabat på hele regningen. Får man derfor fire af sine kolleger til at deltage i det økologiske DBII Tjek, får man sit eget tjek kvit og frit.

Det er dog ikke derfor, man skal deltage, understreger økologikonsulenten.

- Det er et rigtig godt produkt, man som professionel, økologisk planteavler kan bruge i optimeringen af sit sædskifte. Både økonomisk og fagligt, pointerer Darran Andrew Thomsen.

- Og så viser det den helt rigtige indstilling over for banken også. Når de ser, at du arbejder med optimering af din virksomhed, får du goodwill den anden vej.

Læs også