Økogrisene skal have sine egne normer for lysin

Et nyt projekt skal bestemme økologiske slagtegrises behov for aminosyren lysin ud fra det bedst mulige kompromis mellem produktivitet og miljøhensyn. Derudover udvikles et digitalt styringsværktøj til brug på bedriften baseret på de nye normer og aktuelle dagspriser på foder.

Der findes i øjeblikket ingen ernæringsmæssige standardanbefalinger målrettet de økologiske grises unikke behov. Derfor må de fodres efter de anbefalinger, som er til rådighed for konventionelle grise, men uden mulighed for at balancere fodringen med syntetiske aminosyrer.

Det oplyser DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug i en meddelelse, hvor det endvidere oplyses, at de økologiske grise derudover skal fodres udelukkende med lokale råvarer og skal have grovfoder til rådighed ad libitum, men at der på nuværende tidspunkt ikke tages højde for det protein, grisene får gennem grovfoderet eller forskelle i energibehov på grund af opstaldningsform.

Overforsyning af råprotein

For at overholde de konventionelle anbefalinger til den først begrænsende aminosyre, lysin, er landmanden nødt til at øge den generelle råprotein-tildeling.

- Men dette gør fodringen af grisene dyrere, og størstedelen af de økologiske foderblandinger vil føre til en overforsyning af råprotein, hvilket resulterer i øget kvælstofudskillelse til miljøet, fortæller adjunkt Lene Stødkilde fra Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet, som forsker i fodring af øko-grise.

Lene Stødkilde står i spidsen for et nyt forskningsprojekt »ORIGIN«, støttet af GUDP, som har til formål at løse disse udfordringer ved at udvikle lysin-normer specifikt til økologiske grise. I projektet vil Lene Stødkilde og hendes samarbejdspartnere i projektet bestemme grisenes fysiologiske behov for fordøjeligt lysin. Desuden vil de indregne bidraget af protein fra grovfoder og det øgede energibehov fra termoregulering og fysisk aktivitet hos økologiske i forhold til konventionelle grise.

- I projektet vil vi mere specifikt bestemme de økologiske grises fysiologiske behov for lysin i tre vægtintervaller ud fra det bedst mulige kompromis mellem produktivitet og hensyn til miljøet. Derudover skal der udvikles et digitalt styringsværktøj til brug på bedriften baseret på de nye normer og aktuelle dagspriser på proteinfodermidler, uddyber Lene Stødkilde.

Ny viden som kan reducere kvælstofudvaskningen

Resultaterne fra ORIGIN-projektet, som løber i perioden fra august 2023 til december 2025, vil bidrage med ny viden inden for følgende tre hovedområder:

  • Det fysiologiske behov for lysin til økologiske slagtegrise i tre intervaller; 30-50 kg, 50-85 kg og 85-110 kg
  • Effekten af lysin-niveau på kvælstof-udnyttelse og udledning af drivhusgasser fra økologiske slagtegrise
  • Anvendelse af nye normer under kommercielle forhold, hvor fysiologiske krav kombineres med dagsaktuelle priser på økologiske proteinkilder

- Med de nye lysin-normer i kombination med det digitale værktøj forventer vi at reducere kvælstofudvaskningen med 377 gram pr. produceret gris og forbedre bedriftsøkonomien med 20-30 kr. pr. gris, slutter Lene Stødkilde.

Projektet trin-for-trin

  • Fem foderblandinger med varierende lysin-indhold formuleres. Blandingerne er baseret på lokale og 100% økologiske råvarer
  • 150 økologiske slagtegrise fodres med blandingerne og effekten på produktivitet bestemmes.
  • Det fysiologiske behov for lysin til økologiske slagtegrise afdækkes i tre intervaller; 30-50 kg, 50-85 kg og 85-110 kg
  • Effekten af lysin-niveau på N-udnyttelse og udledning af drivhusgasser fra økologiske slagtegrise undersøges
  • Anvendelse af nye normer under kommercielle forhold, hvor fysiologiske krav kombineres med aktuelle priser på økologiske proteinkilder
  • Resultater samles sammen med foderpriser i digitalt styringsværktøj, som skal guide landmanden til optimal fodring

Kilde: icrofs.dk

Læs mere om Grovfoder og læssemaskiner

Hold dig informeret om de vigtigste nyheder inden for grovfoder og læssemaskiner. Opdag ny teknologi, og lad dig inspirere af branchens mest bæredygtige og effektive praksisser.

Læs mere her

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også