Danmarks Økologiske Jordbrugsfond laver første investering

Midt i Tøndermarsken op til Vidåen tæt på nationalparken bliver 72 hektar landbrugsjord nu fri for mødet med pesticider og kunstgødning. Dansk Økojord a/s har netop underskrevet den første købsaftale og derved investeret på vegne af sine 668 aktionærer.

Asger og Arthur Petersen fra Pilegården syd for Møgeltønder, som i dag producerer økologiske slagtekyllinger i en klimavenlig produktion, bliver Dansk Økojord a/s første forpagtere. Fra 1. august vil de udover egne arealer også disponere over yderligere 72 hektar. Således skabes der en økologisk korridor imellem Møgeltønder og Vidåen, lige midt i Natura 2000 område.

- Vi er meget tilfredse med at have fundet seriøse forpagtere, hvor et generationsskifte kan finde sted, og at få investeret på vegne af vores mange dedikerede aktionærer. Jeg glæder mig over, at vi har investeret i vores første projekt og kommer i gang med omlægningen til økologisk drift, lyder det fra bestyrelsesformand Lars-Christian Brask

De nye arealer vil indgå i et spændende sædskifte på Pilegården og forsyne kyllingerne med foder fra egen marker og blive omfattet af natur-og miljøtiltag. Således vil der i fremtiden arbejdes på at sikre en forbedring af natur og miljøet i kombination med en økologisk landbrugsproduktion, midt i et naturfølsomt område.

- En investering som denne opfylder på mange måder vores formål til fulde. Vi får konventionel jord omlagt til økologisk, sætter gang i et generationsskifte og får bevaret og udviklet på natur og miljøtiltag, kombineret med at der på Pilegården arbejdes intenst med klimatilpasninger, siger næstformand Susanne Herfelt.

Dansk Økojord a/s, som er datterselskab under Danmarks Økologiske jordbrugsfond, solgte i perioden 1 september 2017-31 januar 2018 aktier for 27.300.000 kr. Der forventes investeret i tre-fem ejendomme i 2018 -2019.

Læs også