bannerPos

L&F roser regeringens øko-tiltag

Hans Erik Jørgensen, formand for økologisektionen under Landbrug & Fødevarer, roser det politiske økologi-initiativ fra regeringen og Dansk Folkeparti.

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
05-04-2019 09:05
Landbrug & Fødevarers Økologisektion roser regeringen og Dansk Folkeparti for at have fundet de 180 millioner kroner, der skal sikre, at ordningen for økologisk arealtilskud kan fastholdes med uændret tilskudsniveau i 2020.

Hos Landbrug & Fødevarers Økologisektion er der stor glæde over, at regeringen og Dansk Folkeparti nu har fundet de 180 millioner kroner, der skal sikre, at ordningen for økologisk arealtilskud kan fastholdes med uændret tilskudsniveau i 2020.

- Selvom udviklingen i økologien først og fremmest er drevet af forbrugernes efterspørgsel, er det vigtigt, at man som økolog også fortsat kan opnå et tilskud, der modsvarer de forpligtelser, man påtager sig overfor samfundet i forhold til lavere kvælstofforbrug og fravær af plantebeskyttelsesmidler, siger Hans Erik Jørgensen, der er formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion.


Mange vil lægge om
De seneste fire år har der været rift om tilskud til at omlægge fra konventionelt til økologisk landbrug. Regeringen og Dansk Folkeparti har derfor fundet 180 mio. kr. ekstra til ordningen for økologisk arealtilskud, så der i 2020 vil være i alt 317 millioner kroner. Det sikrer blandt andet finansiering til omlægning af 32.660 hektar. Med de ekstra midler kan Danmarks samlede økologiske areal formentlig nå over 300.000 hektar i 2020. 

- For nye landmænd, der lægger om til økologi i 2020, betyder det rigtig meget for budgettet, at der fortsat er et tilskud. Det handler jo ikke kun om omlægningstilskuddet, men også, at satsen for det løbende tilskud er fastholdt på 870 kroner, siger Hans Erik Jørgensen.

Flere og flere landmænd ønsker at drive økologisk landbrug. Alene fra 2017 til 2018 fik de økologiske landmænd 325 nye kollegaer, og dermed er antallet af økologiske landmænd, der producerer fødevarer og foder med det røde Ø-mærke, oppe på næsten 4.000:


- I Landbrug & Fødevarers Økologisektion er vi også utrolig glade for, at tillægget for lavere kvælstofforbrug er opretholdt. Det har stor betydning for, at der kommer mere økologisk areal på Sjælland og på Fyn, hvor der ikke er så meget husdyrgødning til rådighed. Her er de ekstra 500 kr., man får pr. ha måske lige dét, der gør, at økonomien kan hænge sammen, siger Hans Erik Jørgensen og fortsætter:


- For de eksisterende økologer, der skal have gentegnet deres femårige tilsagn i 2020, er det helt afgørende, at ordningen kan fortsætte på det nuværende tilskudsniveau med 870 kr. pr ha.  Ikke mindst oven på det svære tørkeår i 2018, som har været en stor økonomisk udfordring mange steder, betyder det rigtig meget, at satserne er opretholdt.


De ekstra midler til puljen er annullerede midler fra tilskudsordninger på miljøteknologi og annullerede midler fra økologisk arealtilskud. Der vil desuden komme to ekstra ordninger i 2020, hvor landmænd kan søge om tilskud til miljø- og klimavenlige grise- eller kvægstalde. De ordninger lægger Landbrug & Fødevarer også stor vægt på, da de vil stimulere nødvendige ny-investeringer i både kvæg- og grisesektoren.
 

Noteringen falder igen-igen

Noteringen for slagtesvin falder igen med 30 øre, og er nu på 11,10 kroner, selv om coronanedlukningen af Europa ser ud til snart at være et overstået kapitel.

Nu skal der forskes i loftshøjden på svinetransporter

Lovgivningen kræver at smågrises velfærd tilgodeses - også under transport. Et af elementerne heri er loftshøjden i bilerne. Der eksisterer imidlertid ingen videnskabelig dokumentation for, hvad loftshøjde betyder for grisene. Det skal et nyt forskningsprojekt give viden om.

Helms forbereder generationsskifte

I løbet af de næste tre år vil der blive gennemført et generationsskifte hos Helms TMT, fortæller den nuværende frontfigus, Kristian Helms.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.

Fik minister i tale om §3-forbud og efterafgrødekrav

Fælles for §3-dyrkningsforbuddet og det fremrykkede efterafgrødekrav er, at nogle landmænd oplever det, som om de får en stor økonomisk øretæve og usikkerhed om fremtiden, lyder det fra SLF, der forleden gik til miljøministeren med urimelighederne.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.
Side 1 af 1852 (37032 artikler)Prev1234567185018511852Next