Nu bliver Grauballegaard 2/3 økologisk

Jagten på en mere rentabel forretning får nu Mads Niær Kristensen til at gå i gang med at omlægge fra konventionelt til økologisk landbrug.

Et af Midtjyllands største landbrug, Grauballegaard ved Silkeborg, står foran en forvandling. Det sker efter at ejeren, 44-årige Mads Niær Kristensen, efter et økologisk check sidste efteråret valgte at omlægge fra konventionelt planteavl til økologisk. Dermed bevarer ejeren sin involvering i gården. 
- Vi har sådan set i et par år inden gået med overvejelser om at bortforpagte vores landbrugsjord, fordi vi havde svært ved at skabe et fornuftigt dækningsbidrag i marken, og vi er sådan anlagt, at vi ikke gider at makke i det, hvis der ikke er penge i det. Sådan er det, siger Mads Niær Kristensen. 
Han er glad for at kunne bevare sit engagement i gården ved ikke at forpagte jorden væk.
- Jeg er jo også landmand, og jeg nyder at se tingene vokse omkring mig. Så det ville have været som at hugge den ene arm af, hvis vi bortforpagtede jorden, så jeg har sådan gået og kigget efter, om der var nogle ting, vi kan gøre for at skabe et tilfredsstillende økonomisk resultat i markbrug, og jeg er meget fortrøstningsfuld omkring den løsning, vi har fundet med økologisk omlægning, siger han til Landbrug Nord.

Flere jern i ilden

Omlægningen er blot en af flere tiltag, der står for døren på Grauballegaard. Et biogasanlæg er næste punkt på dagsordenen, og det er en del af årsagen til, at gårdejeren ikke har omlagt al jord til økologisk drift. 
- Vi bygger et biogasanlæg, der kan håndtere 89.000 tons biomasse om året. Det fik vi lov til af Silkeborg kommune i februar måned, men den afgørelse er blevet påklaget overfor Naturklagenævnet, og der er lidt lang sagsbehandlingstid der, så det forventer vi ikke at have nogen afklaring på, før først i det nye år, siger han og fortsætter:
- Men så forventer vi også at gå i gang med at bygge biogasanlægget. Og det vil gerne have noget majs til at starte op på, så min plan er sådan set, at vi friholder cirka 150 hektar til majsdyrkning, indtil biogasanlægget for alvor er kommet i gang, eller til vi laver en aftale med andre om at producere majs til os. Derefter er det så planen at lægge det hele om til økologi, lyder det fra Mads Kristensen.
For at kunne følge med tempoet i udviklingen af hans bedrift, har han set sig nødsaget til at ansætte en driftsleder til at tage sig af den økologiske omlægning. 
- Jeg er jo en mand med ild i jernet, eller mange jern i ilden, eller hvad man nu kalder det. Vi har gang i det her biogasanlæg, vi har en stor svineproduktion, og en stor planteavl, som jeg selv har stået for, og jeg var nødt til at slippe noget af det, for jeg kan ikke blive ved med at holde fuld fokus på det, siger gårdejeren, og fortæller videre om ansættelsen af driftslederen: 
- I den aftale, vi har lavet med ham, står der, at han skal være med til at sørge for, at vi er grovvarebrugenes foretrukne samarbejdspartner, det kan både være i forhold til frø, raps og mange andre ting.

Stadig ræson i øko-omlægning

Selv om mange har lagt om fra konventionelt til økologisk landbrug tror Mads Niær Kristensen stadig på, at der vil være en god forretning i økologi fremover. 
- Jeg tror på, at økologi kan åbne op for mange forskellige ting. Nu skal vi jo ikke bare producere foderkorn, da det jo stadig er til konventionelt landbrug, så nu er der jo ligesom frit spil hele vejen rundt. 
- Nu har økologien haft et par rigtig gode år i 2016 og 2017. Så gode år er det ikke sikkert, fortsætter, der er sikkert også andre end mig, der lægger om, men omvendt så er jeg overbevist om, at efterspørgslen efter økologiske varer bliver ved med at stige i hele verden, slutter han. 

Fra 2015 til 2016 steg efterspørgslen efter danske økologiske varer fra udlandet med 23 procent, har tal fra Danmarks Statistik vist. 
 

Læs også