bannerPos

Økologer vil være en del af klimaløsningen

Der er behov for en økologisk produktion, der i højere grad lever op til forbrugernes forventninger, også hvad angår klima, mener Hans Erik Jørgensen, formand for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer. Arkivfoto

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
14-10-2019 09:25
Klimaet er på alles læber - og med rette. Derfor er klimaet og klimaforandringerne også omdrejningspunktet for en stor del af programmet, når den danske øko-branche samles til økologikongressen 20.-21. november, der er arrangeret af Seges, Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer samt Biodynamisk Forening.

Her vil forskere, landmænd, butikskæder, køkkenprofessionelle og politikere dele den nyeste viden om økologi og bæredygtighed.

Op mod 900 deltagere forventes til året Økologikongres, som finder sted i Vingsted den 20. – 21. november. Bæredygtighed og klima står højt på dagsorden.

- Forbrugerne forventer, at landbruget leverer fødevarer af høj kvalitet, der er produceret bæredygtigt, klimaneutralt, lokalt og med hensyn til velfærd og biodiversitet. Vi skal hele tiden udvikle og blive dygtigere, så vi er parate til at imødekomme morgendagens krav til en klimabevidst og bæredygtig fødevareproduktion. Det skal økologien være en del af, siger Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen i Landbrug og Fødevarer.

- I økologien er der indbygget en række løsninger på flere bæredygtighedsmål som rent vand og naturindhold. Økologien har, ligesom landbruget, som helhed sine udfordringer med ikke mindst klima. Vi arbejder intenst på at skabe effektive klimaløsninger. På kongressen bliver vi klogere på, hvor økologiens styrker og svagheder er på en bredere bæredygtighedsdagsorden, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Det er Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, Biodynamisk Forening og Seges, der står bag Økologikongressen, som finder sted hvert andet år.

Tendenser, muligheder og debatter
Kongressen er for alle økologer og byder på 58 møder, hvor rådgivere, forskere, landmænd og andre eksperter formidler den nyeste viden inden for alle produktionsgrene. Møderne peger imod tendenser, muligheder og debatter, hvor det fælles mål er at se på, hvordan det økologiske landbrug kan være med til at sikre en bæredygtig og klimabevidst fødevareproduktion?

Programmet indeholder en bred vifte af temaer, og ét af fokuspunkterne er jordens frugtbarhed. På fem faglige møder kan deltagerne få inspiration til bl.a. at binde kulstoffet i jorden og derved både øge jordens frugtbarhed og slå et slag for klimaet.

Det kalder nemlig på handling, når landbruget i 2017 stod for cirka 30 procent af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser.

1900 droppet som referenceår: - De får et direktivproblem

Fra Seges påpeger man forud for eksperthøring i næste uge, at det strider mod EU’s vandrammedirektiv at droppe år 1900 som referenceår for klorofyl, mens man fastholder år 1900 som referenceåret for udbredelsen af ålegræs.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1850 (36982 artikler)Prev1234567184818491850Next