Fordel altid at være på forkant med markedet

Landmand Søren Krogh Kristensen har fokus på at handle på de rette tidspunkter, da han ved, det har stor indflydelse på bedriftens samlede økonomi at få lavet nogle gode handler.

Søren Krogh Kristensen, (tv), der her kigger på tal og grafer sammen med Sagros AgroMarkets-konsulent, Uffe Ølgaard Bloch, synes det er spændende at følge markederne og forstå, hvorfor de bevæger sig, som de gør. Ved at benytte AgroMarkets får Søren Krogh Kristensen et uvildigt indblik i, hvad der sker på markederne.

Der er nok at se til for Søren Krogh Kristensen, der driver en landbrugsvirksomhed ved Hejnsvig med 265 ha planteavl med kartofler, frøgræs og korn samt 9000 producerede slagtesvin per år.

Alligevel har han de senere år prioriteret at deltage i de HandelsErfa-møder for landmænd, som AgroMarkets tre gange om året afholder i samarbejde med Sagro i Billund- og Esbjerg-området.

I dagligdagen går han et par gange om ugen ind på AgroMarkets’ hjemmeside for at læse om de markeder, der er relevante for ham, og han læser de nyhedsbreve og sms’er med købs- og salgssignaler, som AgroMarkets udsender.

Han gør det for at få indsigt i - og viden om - handel og finansiering. Og for at spare potentielt store summer.

- Jeg kan godt lide at nørde med mine indkøbs- og regnskabstal, og jeg interesserer mig for de bagvedliggende årsager til, at de forskellige markeder bevæger sig, som de gør. Der sker hele tiden noget ude i verden, konstaterer Søren Krogh Kristensen.

H er primært nettokøber af dieselolie, strøm, kemi, gødning og korn og tilskudsfoder.

- Jeg forsøger at holde mig opdateret 1-2 gange om ugen, og særligt priserne på korn og soja vil jeg gerne bruge noget energi på at følge. Det er de vigtigste priser for mig. At ramme skævt her kan hurtigt blive til et minus på 50.000 - 100.000 kr. på et år, og lige nu sker der rigtig meget med prisen på sojaskrå.

Kan spare 80.000 kroner

Den talinteresserede landmand følger godt med i udviklingen og forsøger at være dækket ind med tilskudsfoder et år til halvandet frem i tiden, hvis der er mulighed for at lave kontrakter til gode priser.

- Det giver ro i maven at kunne lave et budget, hvor jeg kender omkostningerne, siger han.

Søren Krogh Kristensen bruger ca. 1100 kilo tilskudsfoder per dag, og prisen kan nemt variere med 20 øre per kilo, afhængig af hvor godt han rammer tidspunktet.

- Det betyder, at jeg alene på tilskudsfoder kan spare cirka 80.000 kroner om året ved at ramme inden for skiven, bemærker han.

Ligeledes kan hans indkøb af ca. 13.000 hkg. korn per år blive til plus/minus 65.000 kr. på et år, hvis bare prisen varierer med 5 kroner/hkg.

I bestræbelserne på at handle på de rigtige tidspunkter benytter Søren Krogh Kristensen hvert år AgroMarkets kemiberegner. Ved at indtaste sine kemiindkøb, får han mulighed for at vurdere, om prisen er i orden.

Hvad indkøb af gødning angår, er han nødt til at overveje hvor meget lagerplads, han har til rådighed. En ny hal, som er ved at blive bygget, vil dog gøre det lettere fremadrettet.

God formidling og pingpong

Søren Krogh Kristensen sætter pris på, at han til netværksmøderne i AgroMarkets HandelsErfa har mulighed for at gå i dybden, stille spørgsmål og udveksle erfaringer med kolleger og analytikere om for eksempel handelsstrategi og produktionsplanlægning. Deltagerne bliver opdateret på den aktuelle prisudvikling på for eksempel møllehvede, rapsfrø, majs, gødning, mælk samt rente og valutakurser.

- Der er god pingpong os deltagere imellem, og det skyldes ikke mindst AgroMarkets chefanalytiker og handelsrådgiver, John Jensen, som jeg har kendt i mange år. Han er en super dygtig formidler, der får os til at spidse ører, når han fortæller om konjunktur, rente, valuta, foder- og råvarepriser, lånesammensætning og Danmarks – og hele verdens – råvaremarkeder, beretter Søren Krogh Kristensen, der værdsætter den tryghed, det giver at kunne læne sig op ad erfarne kræfter og være på forkant.

- Jeg læner mig dog ikke hundrede procent op ad AgroMarket. For mig handler det for eksempel også om at have tillid til det enkelte firma, jeg handler med, tilføjer han.

Vigtigt med en klar strategi

Det seneste års historisk store prisudsving på korn og foderstoffer bekræfter vigtigheden af at få handlet på de rigtige tidspunkter.

- Med så store forskelle i foderpriser kan det, om der handles godt eller skidt, være årsag til om driften giver over- eller underskud. Det er vigtigt, at vi har en klar handelsstrategi og ved, hvordan vi vil handle. Vi ved ikke, hvornår der kommer købssignal på korn og foder, men det er vigtigt at være forberedt på at kunne handle, lyder det fra Sagros AgroMarkets-konsulent, Uffe Ølgaard Bloch, der deltager på møderne som tovholder og sparringspartner.

Han opfordrer derfor kraftigt til, at landmændene så hurtigt som muligt får belyst deres behov for korn og foderstoffer til og med høst 2022 eller ultimo 2022.

- Når vi kommer ind i sommerferien, er det ikke sikkert, at der er tid til at lave foderoptimeringer og foderplaner, og hvis der først kigges på det efter sommerferien, kan det lige pludseligt være for sent, til at lave den bedste handel. Det vil være rigtig godt at have udbudsmateriale liggende ved de foderstoffer, man gerne vil handle med, så de hurtigt kan komme med en pris, når der er købssignal.

AgroMarkets

I 20 år har AgroMarkets arbejdet på at udvikle et omfattende netværk blandt landmænd, rådgivere og branchen generelt. I Danmark og resten af verden.

Det betyder blandt andet, at medarbejderne hos AgroMarkets altid handler bedre end gennemsnittet af danske landmænd. Og hjælper dig med at gøre det samme.

Med et AgroMarkets Abonnement modtager man løbende nyhedsbreve og har adgang til hjemmesiden, hvor der blandt andet er en prisberegner, som giver mulighed for at sammenligne priser mellem forskellige samarbejdspartnere og handelsbetingelser.

Læs også