Statistik: Driftsresultat stigende for jordbrug

Fra 2015 til 2016 steg driftsresultatet fra det gennemsnitlige jordbrug med 7.000 kr. fra 67.000 kr. til 74.000 kroner. Det var dog ikke tilstrækkeligt til at dække den beregnede ejeraflønning. Resultatet efter ejeraflønning blev derfor negativt for tredje år i træk.

Det viser tal i en ny rapport fra Danmarks Statistik. Det gennemsnitlige jordbrug investerede 390.000 kr. i jordbrugsaktiver og 150.000 kr. i andre materielle og finansielle aktiver. Egenfinansieringen udgjorde 70 pct. af de samlede investeringer, og det var derfor nødvendigt at finansiere 165.000 kr. med lån.
 
Undersøgelsen er baseret på indberetninger af data fra 1902 udvalgte bedrifter af konventionelle og økologiske landbrug samt gartnerier. Statistikken dækker bedrifter med mindst 10 hektar dyrket areal eller en produktion svarende til et standard output på mindst 15.000 euro eller 111.800 kroner.
I Danmark var der i alt 29.175 jordbrug i 2016. Her af var 1.427 fuldt omlagte økologiske landbrug, og 997 var gartnerier. De resterende 26.751 bedrifter var konventionelle landbrug. Antallet af jordbrug i Danmark er reduceret med knap 20 pct. i forhold til for ni år siden.

Læs også