Vil sikre syd- og sønderjyske landmænds plads i L&F-forretningsudvalg

Henrik Jessen fra LandboSyd stiller op til forretningsudvalget i Landbrug & Fødevarer, L&F, hvor medlemmerne vælges i forbindelse med delegeretmødet i Herning den 9. – 10. november.

Henrik Jessen er landmand og formand for LandboSyd. Han driver et landbrug med 1.200 søer og salg af smågrise. Hertil dyrker han 400 hektar jord. Henrik blev formand i LandboSyd i 2021.

Hans Damgaard fra KHL genopstiller ikke, og derfor ser Henrik en mulighed for at fastholde en plads ved bordet for de syd- og sønderjyske landmænd.

- Jeg har modtaget en del opfordringer til at stille op. Det kunne jeg med det samme sige, at det vil jeg gerne. Jeg mener også, at jeg har noget at byde ind med i det nye LF 2.0, siger Henrik Jessen.

- Vi får en ny mere moderne og smidig organisation med den nye struktur i LF 2.0. Jeg vil gerne være med til at forme og drive denne organisation. Vi kender de nye rammer, men vi skal finde ud af, hvordan vi vil arbejde inden for de rammer. For mig er det meget vigtigt at vi får en stærk fællesbestyrelse, der sætter den strategiske retning. Jeg har oplevet hvordan landsformændene har været en gruppe ude på siden af organisationen, og det har ikke været det rigtige. Så det er godt, at formændene nu kommer ind i fællesbestyrelsen. I forretningsudvalget, som skal kunne agere lidt hurtigere på aktuelle sager og sparre med formandskabet, kan jeg se, at jeg kan gøre en forskel. Beslutningskraften ligger hos fællesbestyrelsen; et vil være min tilgang til arbejdet, siger Henrik Jessen.

Med LF 2.0 bliver de lokale foreninger sat mere i spil både i forhold til politisk interessevaretagelse og det faglige arbejde.

- Jeg ser en stor styrke i at få de forskellige dele af LF sat i samspil, helt ud til vores foreninger. Vi skal have styrket ejerskabsfølelsen til LF blandt landmændene. Det kræver også, at LF som organisation tager stilling til sig selv. Det vil jeg gerne bidrage til, så vi kan styrke organisationen og være omstillingsparate og nytænkende, afslutter Henrik Jessen.

Medlemmernes af Landbrug & Fødevarers nye forretningsudvalg skal vælges i forbindelse med delegeretmødet den 9. – 10. november i Herning.

Læs også