Agerskovgruppen: Se her, hvorfor efterafgrøder skal afskaffes

- Alle de efterafgrøder bevirker jo, at vi kommer til at så vårafgrøder, og det er den forkerte vej at gå, hvis vi vil opsamle mest muligt kvælstof fra markerne, siger Jens Peter Aggesen fra Agerskovgruppen. Han råder politikerne til at afskaffe kravet om efterafgrøder hurtigst muligt.

Vinterhveden står flot og tæt og samler ifølge Jens Peter Aggesen masser af kvælstof op – også hen over vinteren. Modsat hvedemarken, så fremstår vårbygmarken tynd og med lange udsigter til høst. Begge fotos er taget den 26. maj af marker, der grænser op til hinanden, og viser tydelige forskelle de to marker imellem.

Kravet om efterafgrøder skal afskaffes. Og hellere i går end i morgen.

Jens Peter Aggesen fra Agerskovgruppen er klar i mælet og uden tøven, da han kommenterer på fotoer af henholdsvis en vinterhvedemark og en vårbyg grænsende ind til hinanden med blot en vej imellem taget i onsdags den 26. maj.

- Det er jo tydeligt, at der er stor udbytteforskel mellem de to marker. Vi vil meget hellere så vinterafgrøder og have grønne marker hele vinteren, end efterafgrøder efterfulgt af vårsæd.

Efterafgrøder betyder mere vårsæd

Jens Peter Aggesen understreger, at kravet om efterafgrøder bevirker, at der bliver flere og flere vårafgrøder på de danske marker.

- Og det er den forkerte vej at gå, hvis vi gerne vil samle kvælstof op fra jorden.

- Ydermere vil vi i længden komme til at mangle foder til vores svineproduktion, hvis et langt større areal end tidligere skal tilsås med vårafgrøder, ligesom den enkelte landmand vil opleve et økonomisk tab på 3.000-5.000 kroner pr. hektar, siger han og påpeger, at Agerskovgruppen på den baggrund har stævnet staten for efterafgrødekravet.

- Det kan ikke være rigtigt, det enkelte landbrug skal stå med et tab på mellem 200.000 og en million kroner, alene på grund af et krav om efterafgrøder, der ikke ser ud til at virke, lyder det med henvisning til beregninger udført af LandboSyd for 25 tilfældige landbrugsbedrifter.

Når ikke høst inden 20. august

Jens Peter Aggesen påpeger, at det flere steder ikke er muligt at høste inden den 20. august, som reglerne p.t. kræver.

- Se på den vårbyg. Vi siger snart 1. juni. Hvordan skal den nå at være klar til den 20. august? Det kan ikke lade sig gøre.

Såning bør udskydes en måned

Også krav om tidligt sået vinterhvede inden den 7. september bør, ifølge Jens Peter Aggesen, afskaffes.

- Sår vi tidligt, fremmer vi græsukrudtet i kornmarken og dermed også behovet for ukrudtssprøjtninger. Det ønsker vi ikke. Giv os i stedet mulighed for at så frem til oktober. Så følger vi godt landmandskab og ikke bare reglerne, fastslår han.

Læs også