Brakmarker må først slås fra 1. august

Brakmarker må ikke slås i perioden 1. maj til 31. juli, og der er forbud mod sprøjtning på arealer med MFO-brak. Det oplyser Velas FlexNyt.

I nyhedsbrevet oplyses der, at det er af hensyn til agerlandets vilde dyr, for eksempel harer og jordrugende fugle, at der er en forbudsperiode mod slåning af braklagte arealer, MFO-bræmmer og braklagte arealer langs vandløb og søer.

Har man arealer, som er anmeldt som MFO-brak, MFO-bræmmer samt brak og brak langs vandløb og søer som alternativ til efterafgrøder må man dermed ikke slå arealet i perioden 1. maj til og med 31. juli 2021.

Der er dog enkelte undtagelser. Velas anbefaler, at man kontakt sin rådgiver for yderligere oplysninger.

Læs også