Nye bestemmelser om frø, småplanter, stiklinger og læggekartofler til økologisk produktion fra 2022

Mulighederne for at bruge planteformeringsmateriale som frø og vegetativt formeringsmateriale ændres i den nye økologiforordning.

Der kommer nye bestemmelser om blandt andet økologiske læggekartofler fra 2022. Arkivfoto

Økologisk planteformeringsmateriale skal anvendes før omlægnings-planteformeringsmateriale. Det skriver Landbrugsstyrelsen og påpeger, at det både gælder for frø og vegetativt formeringsmateriale. 

I den økologiske frødatabase »OrganicXseeds« kan der både registreres omlægnings-planteformeringsmaterialer og økologisk planteformeringsmateriale. 

Det vil være muligt at anvende omlægnings-planteformeringsmaterialer  hvis der ikke er økologisk planteformeringsmaterialer i databasen af den ønskede sort. Dette kan gøres uden, at der søges om dispensation. Det betyder dog, at man fremover skal være opmærksom på, hvorvidt der både er omlægnings-planteformeringsmaterialer  og økologisk planteformeringsmaterialer tilgængeligt, af den sort man ønsker, og at man i fald skal vælge det økologiske, selvom det måske kommer fra en anden forhandler, end den forhandler man plejer at benytte, som måske kun har omlægnings-planteformeringsmaterialer. 

Hvad er omlægnings-planteformeringsmateriale?

Omlægnings-planteformeringsmateriale er materiale, der er høstet på arealer, der har været under omlægning i mindst 12 måneder.

Hvad er økologisk planteformeringsmateriale ?

  • Etårige afgrøder der er sået og høstet mindst 2 år efter markens omlægningstidspunkt
  • Flerårige afgrøder der er høstet mindst 3 år efter markens omlægningstidspunkt 

Man kan dog fortsat søge dispensation til at anvende ikke-økologisk planteformeringmateriale, hvis man vurderer, at ingen af de tilgængelige sorter i databasen kan anvendes på egen bedrift.

Anvendelse af eget planteformeringsmateriale

Det er ikke muligt at anvende eget produceret planteformeringsmaterialer fra arealer, der er under 1. års omlægning. Udelukkende 2. års omlægning kan omlægges uden at konsultere databasen i forhold til, om der er sorter med fuld økologisk status.

Muligheder i en overgangsperiode

I en overgangsperiode kan omlægnings-planteformeringsmateriale, som er produceret i 2021 eller tidligere, markedsføres efter de gældende regler i den eksisterende forordning. Det betyder blandt andet, at omlægnings-planteformeringsmateriale, der er høstet i 2021 eller før, kan markedsføres i frødatabasen som omlægnings-planteformeringsmaterial og kan anvendes af økologer på linje med økologisk planteformeringsmaterialer. 

Som altid skal den rigtige økologistatus fremgå af mærkningen.

Har man i 2021 sået eller sår frø til produktion af egne frø på egne 1. årsomlægningsmarker, er det også muligt at bruge disse frø til næste år.

Ny økologivejledning for 2022

Landbrugsstyrelsen oplyser, at i løbet af efteråret bliver økologivejledningen for 2022 offentliggjort. Her vil det være muligt at læse mere om de nye økologiregler.

Læs også