Få styr på de »røde« marker

Har man søgt grundbetaling på sine arealer, er det frem til 25. oktober muligt at ændre Landbrugsstyrelsens første kontrol af, hvorvidt aktivitetskravet var overholdt pr. 11. oktober.

Så er det igen tid for Landbrugsstyrelsens satellitbaserede kontrol af, hvorvidt aktivitetskravet på markerne er opfyldt i begyndelsen af oktober. Er kravet ikke opfyldt, kan arealet ikke få grundbetaling.

Landbrugsstyrelsen meddeler, at cirka 1.050 landbrugere har fået røde marker i Internet Markkort (IMK), og at der er fremsendt brev til de berørte om, at aktivitetskravet om landbrugsdrift ikke er overholdt.

Har man søgt grundbetaling til sine marker og modtaget et høringsbrev om, at man ikke har opfyldt aktivitetskravet, kan man frem til den 25. oktober indsende et høringssvar.

Tre løsningsmuligheder

Ifølge Landbrugsstyrelsen har man tre muligheder, ifald ens mark er noteret som rød.

Mener man, at aktivitetskravet er overholdt, eller det er muligt at nå at slå marken senest den 25. oktober, svarer man på brevet ved at tage billeder af marken, som viser, at aktivitetskravet er overholdt. Billederne skal tages med Landbrugsstyrelsens app, så de kan se hvor og i hvilken retning, billederne er taget.

Mener man, at aktivitetskravet er overholdt på en del af marken senest den 25. oktober, er det muligt at opdele marken i Internet Markkort og ændre det i fællesskemaet. På den måde søger man kun om grundbetaling for den del af marken, som er støtteberettiget. Også her skal der taget billeder som dokumentation i Landbrugsstyrelsens app. Styrelsen minder om, at der som minimum skal være tale om 0,3 hektar sammenhængende areal.

Har man ikke mulighed for at overholde aktivitetskravet senest den 25. oktober, kan man ændre i fællesskemaet og dermed ikke længere søge grundbetaling til marken. På den måde undgår man at blive trukket i støtten. Undlader man at foretage sig noget, gælder de almindelige skationsbestemmelser.

Både optiske og radarbilleder

Satellitbaseret kontrol, også kaldet monitorering, er en metode, hvor der anvendes analyser af satellitbilleder til at kontrollere, at landmanden overholder støttebetingelserne på sine marker.

Cirka to gange om ugen tages der optiske billeder og cirka hver sjette dag radarbilleder. Det gør, at Landbrugsstyrelsen har to forskellige typer data at vurdere ud fra.

Trafiklysmodellen

Landbrugsstyrelsen bruger en trafiklysmodel med farverne grøn, gul og rød til at vise, om det vurderes, at aktivitetskravet er opfyldt for den enkelte mark.

Grøn betyder, at Landbrugsstyrelsen vurderer, at kravet er opfyldt.

Gul betyder, at Landbrugsstyrelsen endnu ikke har kunnet konstatere, at kravet er opfyldt.

Rød betyder, at Landbrugsstyrelsen vurderer, at kravet med overvejende sandsynlighed ikke er opfyldt

Fristen for opfyldelse af aktivitetskravet og indsendelse af høringssvar udløber den 25. oktober. Første visning af farvekoder blev vist først i september og efterfølgende opdateret dagligt. De røde marker blev vist fra den 11. oktober. Frem til 25. oktober er det muligt at trække arealer ud fra ansøgning om grundbetaling.

Læs også