Forbydes glyphosat bliver frøavlere på lerjorde de store tabere – sammen med klimaet

Nye beregninger fra Seges sætter tal på de økonomiske tab, hvis EU beslutter en total udfasning af glyphosat. - Samtidig vil pesticidbelastningen stige med over 20 procent fra alternativerne, fastslår landskonsulent Poul Henning Petersen.

Søjlerne til venstre viser forskellige markbrug og de økonomiske tab, som de vil få ved et totalforbud mod glyphosat. Kilde: Seges På en planteavlsbedrift med blandt andet maltbyg vil især maskin- og arbejdsomkostningerne stige, så der tabes 1.139 kroner pr. hektar ud fra Seges' beregninger ved et totalforbud mod glyphosat. Forbruget af glyphosat har været støt stigende de senere år. Kilde: Seges 70 procent af glyphosat-forbruget herhjemme ligger på de fire øverste anvendelser. Forbydes glyphosat totalt, vil den såkaldte pesticidbelastning stige med 21 procent ved anvendelsen af disse alternative midler. Kilde: Seges Landskonsulent Poul Henning Petersen (th.) og specialkonsulent Jacob Krog (i midten) - her sammen med chefkonsulent Carsten Fabricius - alle fra Seges - har lavet beregninger på konsekvenserne af en eventuel udfasning af glyphosat.

- Conservation agriculture (CA) og pløjefri dyrkning vil blive umuligt. Ligesom en stor del af frøavlen må stoppe herhjemme.

Det fastslår landskonsulent Poul Henning Petersen, Seges, på et Plantekongres-webinar torsdag.

Her gav han en vurdering af de dramatiske og negative konsekvenser af en total udfasning af glyphosat, hvis EU i december i år ikke beslutter at forlænge godkendelsen af midlet.

Sammen med specialkonsulent Jacob Krog, Seges, har de opstillet en lang række eksempler på dyrkning med kontrol af kvik, græs- og rodukrudt med og uden glyphosat til rådighed. Og regnet på den økonomiske forskel.

- Vi har opstillet 10 af de mest almindelige sædskifter og beregnet udgifter og indtægter ved henholdsvis nudrift og ved 10 og 20 procent glyphosatreduktion samt ved totalforbud af glyphosat.

Store tab

- Og beregningerne viser store forskelle mellem de forskellige typer af bedrifter og sædskifter ved især et totalforbud. Ved både 10 og 20 procent reduktion i brugen af glyphosat er der kun små tab, fastslår Poul Henning Petersen.

De hårdest ramte af en total udfasning af glyphosat vil blive frøavlere, som helt må opgive at dyrke en række frøarter.

- Vores beregning siger et minus på omkring 2.000 kroner pr. hekar for planteavlere med græsfrø, maltbyg, m.m.

Den anden gruppe, som rammes hårdt økonomisk, er dem, der dyrker pløjefrit. Det kan ikke lade sig gøre uden glyphosat.

Det er ved de billigste kemiske alternativer, mekanisk kvikbekæmpelse og altså uden CA, som ikke vil være muligt.

- Stort set alle konventionelle markbrug vil blive ramt, og i gennemsnit vil det koste alle 890 kroner pr. hektar eller 1,9 milliarder kroner pr. år for dansk landbrug, konkluderer Jacob Krog ud fra beregningerne.

Billigst slipper markbruget på kvægbedrifter med kun et minus på 250 kroner pr. hektar.

- Med de seneste års driftsresultat før ejerløn på 2.000 kr./ha og 550 kr./ha efter ejerløn, så vil det ramme de fleste hårdt.

Større belastning

Blandt politikere er der mange, der ønsker glyphosat – eller »Roundup« som man mest siger – forbudt så hurtigt som muligt.

- Men man glemmer ofte, hvad alternativet er. Glyphosat har nemlig en lav såkaldt pesticidbelastning, mens de alternative midler har en højere belastning, fortæller Poul Henning Petersen.

Beregninger viser, at pesticidbelastningen vil stige med 21 procent, hvis glyphosat skal erstattes med alternative midler.

- Det er en ganske betydelig stigning, fastslår Poul Henning Petersen, der også kan vise, at vores nabolande har lavet tilsvarende beregninger på bortfald af glyphosat med cirka de samme resultater.

Forsvinder glyphosat?

- Ser det på nuværende tidspunkt mest ud til, at EU vil vedtage at forbyde glyphosat, når det skal afgøres til december?, lød et spørgsmål på webinaret.

- Hvert medlemsland har deres egen holdning og dagsorden. Og de store lande som Tyskland og Frankrig tæller med mange stemmer. Lige nu bløder Frankrig tilsyneladende op på et ellers ønsket totalt forbud. Personligt tror jeg, at ikke alle anvendelser af glyphosat vil slippe igennem en gen-godkendelse – også for at give nogle politiske »lunser« til modstanderne. Så har man vist politisk handlekraft uden at forbyde glyphosat totalt, lyder vurderingen fra Poul Henning Petersen.

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs mere om Glyphosat

Glyphosat – gift eller guld? Læs med her, når vi går i dybden med emnet i over 100 indsigtsgivende artikler om glyphosat.

Læs mere her

Læs også