Patriotisk Selskab: Vi er mere end i mål med pesticidhandlingsplan

- For at overleve politisk og tiltrække medarbejdere er det mere vigtigt end nogensinde før, at landbruget forholder sig til de bløde værdier, lød meldingen på Patriotisk Selskabs netop afholdte planteavlskonference.

Vi skal være lækre for omverdenen - og vi skal tjene penge.

Med denne utraditionelle overskrift bød Patriotisk Selskab ind til plantekonference med fysisk fremmøde i Odense Congress Center.

Yderligere gav indbydelsen til konferencen en melding om temaet for de mange indlæg:

- Det er en spændende tid, erhvervet går i møde. Vi oplever stigende efterspørgsel på planteprodukter. Klima, biodiversitet og bæredygtighed står højt på dagsordenen ved vores planteprodukter – og i endnu højere grad som forventninger fra erhvervet og fra vores omgivelser.

- Vi har fået knap 150 tilmeldinger til konferencen, men corona har givet en del afbud på det sidste, fortæller direktør Niels Rasmussen, mens deltagerne ankommer og placeres med corona-sikker afstand.

Bløde værdier

Første faglige indlæg er med chefkonsulent Erik Andkær Pedersen om vigtige erfaringer fra sidste år og hvilke udfordringer, der ligger og venter.

- Det er i år, at vi skal have Roundup gen-godkendt. Og vi kan med tilfredshed konstatere, at den såkaldte belastningsindikator ser ud til at falde.

- I pesticidhandlingsplanen fra 2017-2021 blev der opstillet en målsætning om, at belastningsindikatoren skulle ned på 1,96. Men den har faktisk ligget pænt under i nu flere år – det er meget positivt, fastslår Erik Andkær Pedersen.

Han gennemgik derefter den handlingsplan, som landbruget selv har opstillet, til frivilligt at nedbringe forbruget af glyphosat.

Men overordnet understreger han, at landbruget bør forholde sig til de bløde værdier, der får så meget politisk opmærksomhed i disse år.

- Udover holdningerne til brugen af pesticider er det blandt andet biodiversitet og CO2-lagring, nævnte han.

Plantekonferencen fortsatte resten af dagen med yderligere 10 faglige indlæg.

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs mere om Glyphosat

Glyphosat – gift eller guld? Læs med her, når vi går i dybden med emnet i over 100 indsigtsgivende artikler om glyphosat.

Læs mere her

Læs også