Kålbrok i raps breder sig

Det milde efterår og en fugtig vinter har givet gode forhold for kålbrok i raps. Svampen viser sig som knuder eller svulster med en fast hvid midte på rødderne.

Astrid Møllebjerg, planteavlskonsulent Velas.

Kålbrok breder sig desværre flere steder. Angreb fremmes af tidlig såning, lave reaktionstal, dårligt drænede marker og i sædskifter, hvor der ikke er mere end tre til fire rapsfri år.

Vi har haft et mildt efterår og en fugtig vinter, som har givet gode forhold for kålbrok. Svampen viser sig som knuder eller svulster med en fast hvid midte på rødderne. Der findes ingen kemisk bekæmpelse.

Et tørt forår presser planterne

Hvis angrebene sidder på siderødderne, og planten har rødder, der ikke er angrebet, udvikler rapsen sig ofte bedre end forventet. Det kræver dog, at den er veletableret med en kraftig udviklet hovedrod fra efteråret. Dertil kommer også, at der er normale eller gode vækstbetingelser i foråret. Et tørt forår vil presse planterne, da de har svært ved at optage nok vand og næringsstoffer gennem de hæmmede rødder.

Kræver det omsåning?

Omsåning af raps med kålbrok er sjældent aktuelt. Spørgsmålet er, hvilket økonomisk resultat en hæmmet vinterraps med reduceret udbytte kan give, kontra det økonomiske resultat for en alternativ afgrøde med etablering og udgifter.

10-15 rapsplanter pr. kvadratmeter, der gror godt til, og hvor der kun er angreb på siderødderne, vil ofte være nok til at sikre et pænt udbytte, når de er ensartet fordelt.

Skal der alligevel sås om, så vær opmærksom på, om der er anvendt Kerb 400 SC i rapsen. Der må ikke sås korn før syv måneder efter Kerb-behandling, og der kan derfor kun, efter en grundig pløjning, sås ærter, majs, kartofler, hestebønner eller lupin. Er der anvendt Belkar i efteråret, udelukker det omsåning med hestebønner og ærter.

Velas laver optælling

Velas undersøger i øjeblikket omfanget af kålbrok i raps i foråret. Står du med en mark, hvor du har mistanke om kålbrok, måske bare i pletter, kommer de gerne ud og laver optællinger. Kontakt Velas på mail på asmo@velas.dk.

Læs også