To populære ordninger åbner for ansøgninger

Ansøgningsrunden for tilsagn om pleje af græs- og naturarealer – samt tillæg til økologisk arealtilskud – åbner i år den 1. juli og slutter den 28. september.

Ansøgningsrunden for at søge nye tilsagn om pleje af græs- og naturarealer åbner 1. juli. Det oplyser Landbrugsstyrelsen.

- Du skal søge de nye tilsagn i tilsagnsskemaet, som du kan finde i TastSelv, umiddelbart før ansøgningsrunden åbner, oplyser Landbrugsstyrelsen på sin hjemmeside.

Hvis du søger tilsagn om pleje af græs- og naturarealer, begynder tilsagnet 1. september 2022 og slutter 31. august 2027.

- Hvis du vil ændre markblokkene i forbindelse med ansøgning om nyt tilsagn om pleje af græs- og naturarealer, skal vi have modtaget dit ændringsforslag senest 19. september 2022, skriver styrelsen.

Tillæg søges særskilt

Hvis du har et eksisterende tilsagn om økologisk arealtilskud, der udløber i perioden 2023-25, kan du søge om at tilføje et tilsagn om tillæg for reduceret kvælstoftilførsel eller frugt/bær-tillæg.

- Du skal søge om at tilføje tilsagn om tillæg i et særskilt ansøgningsskema, som du kan finde på siden for økologisk arealtilskud, umiddelbart før ansøgningsrunden åbner 1. juli, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Tilsagn om tillæg udløber samtidig med det eksisterende basis-tilsagn.

Ansøgningsfristen for begge ordninger er 28. september.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at der i 2023 kommer en ny et-årig ordning for økologisk arealstøtte, mens pleje af græsordningen fortsætter med meget begrænsede ændringer.

Læs også